Dnes je 31. marca a meniny má Benjamín

Farmaceutiká predstavujú problém pre životné prostredie

3. júna 2019

Emisie, skleníkové plyny, pesticídy, herbicídy, toxické látky. Na zoznam súčasných  polutantov možno pridať aj farmaceutiká.

Znečistenie farmaceutikami sa týka predovšetkým vodných zdrojov. Do potokov, riek a podzemnej vody sa dostávajú prostredníctvom odpadových vôd. Najviac je vo vode metabolizovaných liečiv z našich tiel, ale aj tiel domácich zvierat. Menšiu, ale rovnako rizikovú časť predstavujú nepoužité, nepotrebné či expirované farmaceutiká z nemocníc, ústavov a iných zdravotníckych zariadení. Znečisťovateľmi sú samozrejme aj továrne, kde sa lieky vyrábajú. Čističky odpadových vôd nie sú schopné zachytiť molekuly liečiv, ktoré sa tak stávajú súčasťou vodných ciest a ovplyvňujú nielen život vo vode. Týka sa to nielen ekosystémov v blízkosti ľudských infraštruktúr. Aj v povrchových vodách na Antarktíde sa už našli zvyšky liečiv.

Antidepresíva a antibiotiká

Vodné zdroje môžu niesť stopy rôznych skupín liekov – antibakteriálnych, antimikrobiálnych, antimykotických, na nespavosť, neplodnosť, či  neurodegeneratívne ochorenia. Posledné štúdie však naznačujú, že vo vode sa čoraz viac vyskytujú práve antibiotiká, lieky na epilepsiu a antidepresíva. Koncentrácia liečiv a rozsah vodných plôch, v ktorých sa vyskytujú sa medzi rokmi 1995 a 2015 zvýšila 10 až 20 krát oproti predošlým dvom dekádam. Vedecká obec predpokladá, že ak bude tento trend pretrvávať, do roku 2050 by sa mohol obsah farmaceutík rozptýlených v čerstvej vode navýšiť o ďalšie dve tretiny.

Vplyv na živočíchy

Hoci toho ešte o vplyve týchto polutantov na život vo vodných a k nim priľahlých ekosystémoch nevieme, existujúci výskum už potvrdil niekoľko poznatkov:

Účinná látka v liekoch epileptikov – carbamazepín, je škodlivá pre vývoj ikier a metabolizmus mäkkýšov. Viac ohrozené sú živočíchy v stojatých vodách.

Ciprofloxacín, obsiahnutý v antibiotikách sa ukázal ešte ako škodlivejší. Jeho účinkami bolo postihnutých 223 zo 449 testovaných ekosystémov v najnovšom výskume dánskych vedcov. Koncentrácia tohto ATB postihuje vodné baktérie, ktoré sú významnou zložkou potravinového reťazca vodného ekosystému. Negatívne vplýva takisto na kolónie baktérií, ktoré sa paradoxne využívajú aj pri čistení odpadových vôd.

Zvyšky amfetamínov menia vývojový cyklus hmyzu.

Antidepresíva znemožňujú sépiám zapájať ich schopnosť učiť sa a vodným slimákom priľnúť na kameňoch.

Liečivá, ktoré u ľudí ovplyvňujú vylučovanie serotonínu majú vplyv na rozmnožovanie krabov. Samce prestávajú mať záujem o samičky.

Prozac zas spôsobuje, že granáty vyhľadávajú svetlejšie miesta, kde sa ľahšie stanú korisťou predátorov.

Losos atlantický, vystavený účinku benzodiazepínu (Xanax, Valium) migruje dva krát rýchlejšie ako za normálnych okolností. Mladé jedince sa tak dostávajú do mora priskoro. V skorom vývojovom štádiu a mimo primeraných sezónnych podmienok. O tom, že mladé lososy na túto migráciu nie sú pripravené svedčí aj častejšie pozorovaný jav – snažia sa plávať proti kolónii.

Znečistenie vodného života farmaceutikami môže mať globálne následky aj v nasledujúcom zmysle. Ak si baktérie vypestujú voči reziduám farmaceutík odolnosť, môžu sa stať súčasné spôsoby liečby mnohých infekcií neúčinné.

Ak bude naopak ovplyvnená schopnosť baktérií rozkladať živiny a okysličovať pôdu a vodu, bude ohrozený život nielen v okolí vodných tokov.

Brusel reaguje

Ako sme vás už v jednom z našich posledných článkov informovali, Európska komisia sa problémom rizík spojených s kontamináciou vôd farmaceutík sa už zaoberá. Na poslednom, marcovom zasadnutí Rady pre životné prostredie bolo identifikovaných 6 oblastí, kde je potrebná promptná reakcia – zvýšenie všeobecného povedomia a obozretnosť v užívaní liečiv, zlepšenie vzdelávania v tomto smere a posúdenia rizík, intenzívne zbieranie dát, redukovanie znečistenia z výrobného procesu, zníženie množstva odpadu, zlepšenie spôsobu čistenia odpadových vôd a motivácia k „zelenému dizajnu“.

Nakoľko účinné budú dané opatrenia, ukáže až čas. V každom prípade, ohrozené ostávajú najmä krajiny, v ktorých neprebieha buď žiadne alebo nedostatočné monitorovanie vodných zdrojov. Ide predovšetkým o rozvojové krajiny.

Zdroj:
www.independent.co.uk
www.chemistryworld.com
www.theatlantic.com

Titulné foto:
Pxherezobraziť dalšie