Dnes je 27. septembra a meniny má Cyprián

Kto pomôže Slovensku? Pridať sa môže každý

7. apríla 2020

Slovensko zasiahla krásna a efektívna vlna solidarity v podobe iniciatívy #KtoPomozeSlovensku. Zapojiť sa do nej môže každý, finančne či ako dobrovoľník.

Iniciatíva www.KtoPomozeSlovensku.sk v uplynulých týždňoch rozbehla systém koordinovanej pomoci so základnými ochrannými prostriedkami pre zdravotníkov. Výzva, ktorá koordinuje a spája žiadateľov o pomoc s možnými darcami, vznikla len niekoľko dní po tom, čo sa na Slovensku objavil prvý prípad koronavírusu a začalo byť jasné, že sa nám epidémia nevyhne a že na ňu nie sme pripravení. Bolo zrejmé, že každý jeden deň, každý jeden respirátor a každá jedna vydezinfikovaná miestnosť môžu rozhodovať o ľudských životoch.

Za tri týždne sa vďaka firemným darcom aj množstvu jednotlivcov podarilo vyzbierať viac ako  800-tisíc eur, z ktorých boli obstarané tovary a služby za viac ako  600-tisíc eur a pomohli takmer 600 subjektom.

Počas uplynulých týždňov okrem distribúcie pomôcok vznikli partnerstvá s množstvom organizácií, ktoré vedia poskytnúť konkrétne tovary a služby alebo pomôcť vo forme dobrovoľníctva. Popri zabezpečovaní základných ochranných prostriedkov, ako sú rúška, respirátory či obleky, bolo už zo získaných financií a najmä vďaka daru od Nadácie VÚB zakúpených aj 6 unikátnych dezinfektorov vzduchu, ktoré zabezpečia sanáciu a dezinfekciu väčších priestorov na viacerých pracoviskách UNB Bratislava.

O tom, ako iniciatíva funguje a kam smeruje pomoc zdravotníkom, hovorí Lucia Pašková, ktorá má v iniciatíve na starosti koordináciu distribúcie ochranných pomôcok.

Lucia Pašková
Fotokredit: Tomáš Halász

Aká je vaša spolupráca so súčasnou vládou?

Lucia Pašková: Aj pred výmenou vlády sme mali šťastie na viacerých úradníkov, ktorí boli ochotní pomôcť aspoň radou či kontaktami. S nástupom nového krízového štábu narástla ochota aj na najvyšších miestach, ale nie je zatiaľ jasné, akú formu bude mať budúca spolupráca a či k nej vôbec dôjde. V súčasnosti vieme ponúknuť štátu viacero vecí – máme databázu potrieb nemocníc, ambulancií, domovov sociálnych služieb, aj neziskových organizácií, spolu vyše tisícky subjektov. Máme skúsenosti s distribúciou, aj s viacerými dodávateľmi. Pokiaľ bude mať štát záujem využiť niečo z toho, sme pripravení o tom hovoriť. Hlavné je pre nás nesklamať dôveru zdravotníkov, ani ľudí, ktorí nás podporili, a všetko robiť transparentne.

 

Prebieha koordinácia dovozu zdravotníckych pomôcok so štátnou sférou, ministerstvom zdravotníctva, resp. inými rezortami vlády?

Lucia Pašková: Nie, momentálne postupujeme samostatne. Budeme radi, keby sa nám podarilo získať aspoň informácie o tom, kam smeruje štátna pomoc, aby sme nerobili zbytočne dvakrát tú istú robotu a vedeli sa sústrediť na veci a miesta, ktoré nebudú pokryté. Ale aj keby sa nepodarilo nájsť vhodný mechanizmus výmeny informácií, z našej databázy dopytov budeme mať naďalej dobrú predstavu o tom, čo kde chýba.

Práve  budovanie databázy subjektov a potrieb aj podľa regiónov sa ukazuje ako veľmi dôležité, pretože potom je možné spojiť konkrétne organizácie a dobrovoľníkov v regiónoch, ktoré môžu efektívne pomôcť nielen so zabezpečením vecí ale aj distribúciou.

Avizovali ste nákup 6 prístrojov na čistenie vzduchu – boli už dovezené do UNB?

Lucia Pašková: Áno, 31. marca boli tieto dezinfektory dovezené a uvedené do prevádzky na viacerých pracoviskách Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Za ich dovozom na Slovensko stojí najmä úsilie UNB a majiteľa firmy Media Comp. s.r.o., Ing. Martina Kochana, ktorému sa to podarilo aj napriek mimoriadne komplikovanej situácii na hraniciach. Prístroje boli zakúpené aj vďaka finančnému daru Nadácie VÚB v prospech iniciatívy Kto pomôže Slovensku. Ide o unikátne mobilné prístroje, ktoré dokážu veľmi rýchlo a efektívne vydezinfikovať väčšie priestory s vysokým rizikom infekcie od všetkých druhov vysoko odolných a rezistentných baktérií a vírusov, nielen COVID-19. Je to veľmi dôležitý príspevok k vyššej bezpečnosti pacientov aj lekárov našej najväčšej nemocnice. Veríme, že aj tento príklad bude inšpiráciou pre ďalších dodávateľov užitočných technológií, ktoré môžu pomôcť našim zdravotníkom lepšie zvládnuť boj s epidémiou.

Čo sa týka ostatných ochranných pomôcok, na stránke denne aktualizujeme prehľad toho, čo sme dodali a kam, aby mali darcovia aj verejnosť presný prehľad, čo sa s ich peniazmi deje.

 

Ako sa iniciatíve Kto pomôže Slovensku darí v realizácii dodávania zdravotníckych pomôcok?

Lucia Pašková: Požiadavky, ktoré máme od zdravotníkov, mnohonásobne prevyšujú naše možnosti, a týkajú sa množstva rôznych pomôcok a zariadení – od dezinfekcie, cez rukavice, rúška, respirátory, až po spomínané čističky vzduchu. Mnohé z nich je ťažké zohnať v rozumnej cene a dostatočnej kvalite. Ale aspoň niečo sa dá zohnať vždy. Ako ukazujú veľké zásielky, ktoré v posledných dňoch realizovala vláda, väčšina tovarov sa napriek všetkému dá zohnať aj vo väčších množstvách. Druhá vec je, že sa rýchlo prebrali aj miestni producenti a napríklad rúška dodávajú dizajnéri zo Sashe, ochranné štíty sa čiastočne tlačia na 3D tlačiarňach. Nie je to všetko len o tom, čo sa dá doviezť z Číny.

Našou výhodou je, že vieme flexibilne reagovať – máme aktuálne informácie o tom, čo najviac treba, v akom množstve sa to dá zohnať a podľa toho si priebežne nastavujeme aktuálne priority.

 

Pomoc pre seniorov a ľuďom v núdzi v Bratislave

Iniciatíva zrealizovala aj  pilotný projekt s Magistrátom hl. mesta Bratislavy a samosprávou na pomoc seniorom a zraniteľným skupinám obyvateľstva. Boli nakúpené potravinové balíčky, ktoré sa distribuovali osamelým seniorom a ľuďom v núdzi, aby mohli zostať doma a dodržiavať preventívne opatrenia a zostať doma.

 

Psychologická poradňa pre zdravotníkov aj verejnosť

Súčasná vypätá situácia spojená s izoláciou v čase epidémie koronavírusu vytvára čoraz väčší tlak na duševné zdravie ľudí. Preto iniciatíva Kto pomôže Slovensku v spolupráci s Ligou za duševné zdravie podporila vznik databázy odborníkov (psychológov a psychiatrov), ktorí sú pripravení a ochotní pomôcť.

Dnešná situácia dolieha rovnako na všetkých – zdravotníkov, ktorí sú denne vystavení riziku a môžu ľahko prepadnúť beznádeji. Ale aj na bežných ľudí – osamelí ľudia sú ešte viac izolovaní, rodičia aj deti sa musia vysporiadať s úplne iným režimom. Obavy z budúcnosti majú aj podnikatelia, zamestnanci aj zamestnávatelia, ktorí nesú zodpovednosť za mnohých ľudí. Pre ľudí s duševnými problémami je teraz oveľa ťažšie ako inokedy dodržiavať terapiu alebo bojovať so závislosťami.

 

Ako funguje tím psychologickej poradne v praxi?

Linky dôvery a chatové či e-mailové poradenstvo, ktoré vzniklo v rámci iniciatívy Kto pomôže Slovensku pod hlavičkou Hovorme o tom, sú bezplatné, anonymné a sú tiež bezkontaktné, nepredstavujú teda žiadne riziko prenosu korona vírusu. Sú určené pre všetkých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či ťažkej životnej situácii. Aktuálne sú k dispozícii poradne pre rôzne skupiny – zdravotníkov v prvej línii, dospelých akéhokoľvek veku, deti do 18 rokov a k dispozícii je aj poradenstvo formou chatu, ktoré využíva najmä mladá generácia.

Kvalifikované poradenstvo poskytujú vyškolení profesionáli z oblasti psychiatrie, psychológie, psychoterapie a sociálnej práce. Ponúkajú emočnú podporu, možnosť ventilácie a emočného odreagovania v tomto zložitom období.

 

V akom časovom rozhraní je linka dôvery k dispozícii?

 • Non-stop: Ak si lekár, zdravotník, záchranár – napíš odborníkom prezdravotnikov@gmail.com
 • Non-stop: Ak máš menej ako 18 rokov – Zavolaj na Linku Detskej Istoty(116 111)
 • V pracovné dni od 14:00 do 20:00 hod.: Ak máš menej ako 18 rokov – Kontaktuj spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka (0907 401 749), odkazy@linkadeti.sk,
  Skype (linkadeti)
 • Non-stop: Ak si dospelý akéhokoľvek veku – Zavolaj na Linku Nezábudka(0800 800 566)
 • 7:00 – 24:00 hod.: Ak uprednostňuješ online komunikáciu cez chat a e-mail – Napíš na IPčko.sk

 

S čím sa najčastejšie stretávate, s akými problémami, obavami?

Zaznamenávame zvýšený počet hovorov a vieme, že nie sme schopní obslúžiť všetky. Takmer vo všetkých hovoroch sa objavuje téma koronavírusu – dokonca aj u často volajúcich klientov. Témy, ktoré ľudia najčastejšie riešia v súvislosti s ochorením COVID-19 a stresom:

 • ľudia pociťujú zvýšený psychický tlak, obavu z ochorenia až úzkosť, často sa prejavujúcu somatickými príznakmi (nechutenstvo, stiahnutý žalúdok, zvýšený tlak, nespavosť, depresívne nálady)
 • existenčné obavy – strata príjmu,  zamestnania, dlhodobé dopady tejto krízy
 • obavy o blízkych
 • obavy o svoj život – najmä osamelí ľudia
 • rôzne vzťahové problémy v súvislosti s karanténou – výchovné a školské – učenie doma – záťaž pre rodičov, nespolupráca tínedžerov
 • partnerské, rodinné – hádky, nedodržiavanie nariadení jedným z partnerov, ťažšie prežívanie niektorého z členov
 • pracovné a susedské – nie každý rovnako dodržiava nariadenia
 • zhoršenie existujúcich psychických problémov a závislostí najmä od alkoholu  (u seba, alebo u člena rodiny)
 • ventilácia problémov – vypäté emócie – nadávanie na všetko, všetkých, plač, vyjadrovanie obáv a nedôvery v opatrenia….

 zobraziť dalšie