Dnes je 16. apríla a meniny má Dana/Danica

Malý zázrak vo svete spracovania odpadu (?)

26. augusta 2020

Svitá na lepšie časy! Aj tak by sme si mohli vyložiť vynález českých vedcov. Revolučný spôsob spracovania odpadu ho premieňa na užitočné suroviny.

Na vývoji novej technológie spracovania odpadu pracovala desiatka českých vedcov pod záštitou spoločnosti LOGeco osem rokov. Zariadenie, ktoré odpad spracúva na báze katalytickej depolymerizácie by mohlo skutočne spôsobiť revolúciu v odpadovom hospodárstve na celosvetovej úrovni. Celý proces spracovania je podľa slov vedúceho vývoja Michala Halka bezpečný, nevznikajú pri ňom žiadne vedľajšie produkty ani škodlivé látky. Okrem chemikálie, z ktorej sa dá vyrobiť polyetylén či polypropylén vzniká ešte takzvaný tuhý zostatok, ktorý z 95% tvorí uhlík vhodný na najrozličnejšie ďalšie použitie.

Ako to funguje?

Ako bolo vyššie uvedené, technológia funguje na báze katalytickej depolymerizácie. Ide o proces, pri ktorom sa odpad zmieša s chemikáliami a katalyzátormi a spôsobí rozklad na pôvodné suroviny, z ktorých bol odpad vyrobený. Katalyzátory sú umiestnené aj na stenách zariadenia a na miešadlách. Proces štiepenia, rozkladu na základné jednotky je podporený teplotou a miešaním. Celé zariadenie je hermeticky uzavreté a pracuje v režime mierneho pretlaku, čo zabraňuje vniknutiu atmosférického vzduchu. V celom zariadení je kontrolovaný tlak a teplota. Ako kurivo sa v jednotke používa zemný plyn alebo topný olej.  Zo stroja vychádza len para a vzduch.

Zdroj: www.pxhere.com

Unikátny v dvoch ohľadoch

Ako v reportáži pre ČT24 uviedol Michal Halko, nová technológia sa od všetkých existujúcich líši v dvoch dôležitých veciach. Po prvé, že do násypky stroja možno dať prakticky akýkoľvek, aj nevytriedený, komunálny či kontaminovaný odpad. Výnimkou, a to podľa zákona je kafilérny, infekčný či rádioaktívny odpad. Stroj nespracuje ani piesok či napríklad železo. Ako Halko dodáva, odpad musí v sebe obsahovať organickú zložku.

Vstupným materiálom teda môže byť komunálny odpad, pneumatiky, kaly z čistiarní odpadových vôd či biopalivových staníc, všetky plasty z automobilov, ale aj zvyšky odpadu zo žltých separačných kontajnerov, ktoré recyklačná linka nedokáže spracovať. Zelenú má aj drevný odpad, tráva, slama či slepačí trus.

Po druhé, na konci jednotky je umiestnený patentovaný reaktor, ktorý rozoznáva, aké látky v reaktore pri spracovaní vznikli.  Tie dobré následne skondenzuje a tie zlé vracia znova na začiatok procesu. Kolobeh spracovania tak môže bežať dookola až kým sa materiál celkom nerozloží na potrebné molekuly, z ktorých možno vyskladať materiál vhodný na ďalšie použitie. Výsledným materiálom je tekutina, z ktorej sa vyrábajú polyméry a už spomínaný uhlík. Za jeden deň dokáže jednotka spracovať až 15 ton odpadu a na jej obsluhu stačia dvaja ľudia.

Pre koho?

Nová technológia rozkladu odpadu je vhodná pre firmy, mestá aj štáty. Zariadenie môže byť zostavené v troch rôznych formách a veľkostiach. Výroba, odvoz a inštalácia zariadenie môže stáť od niekoľkých miliónov až po niekoľko desiatok miliónov českých korún. Životnosť stroja sa odhaduje na 25 rokov, potom je potrebné vymeniť jeden z 3 generátorov, v ktorých sa odpad rozkladá na jednotlivé zložky.

V súčasnosti pracuje jedno zariadenie v českom Moste a dve v zahraničí.

Šetrí životné prostredie aj ropu

Premena odpadu obsahujúceho organické zložky na suroviny ako napríklad styrén, benzén, etylstyrén, z ktorých sa opätovne dá vyrobiť etylén, polyetylén či propán v konečnom dôsledku recykluje už raz použité prvotné suroviny.  Ide predovšetkým o ropu. Jedna tona materiálu získaného katalytickou depolymerizáciou ušetri až tri tony surovej ropy.

Zdroj:
www.enviweb.cz
wwwtaborsky.denik.cz
www.plus.rozhlas.cz

Titulné foto:
Pxherecs

 zobraziť dalšie