Dnes je 14. decembra a meniny má Branislava/Bronislava

Mestské závesy z rias ako klimatické opatrenie

28. augusta 2019

Anglická environmentálna inovácia, vonkajšie závesy inštalované na mestských budovách by mali byť ďalším opatrením v boji proti klimatickým zmenám.

EcoLogicStudio je britské štúdio environmentálneho dizajnu a architektúry, so zameraním na trvalo udržateľné urbanistické riešenia, sebestačnosť a integráciu prírody v mestách. Ich ústredným heslom je „Po architektúre…nová príroda!“ („After architecture…a new Nature!“). Ich hlavným záujmom je presadiť novú paradigmu v chápaní mesta, jeho architektúry a celkovej infraštruktúry. Mesto ako organický, meniaci sa celok, ktorý dokáže adekvátne reagovať na súčasnú klimatickú krízu. Na obdivuhodne bohatý zoznam projektov tohto štúdia, patria aj vonkajšie bio-digitálne závesy z rias – Bio-digital Urban Curtain.

Súčasť iniciatívy Climate – KIC

Inštalácia mestských závesov je jedným z projektov celoeurópskej iniciatívy, usilujúcej o vedúce postavenie Európy v rámci prechodu k ekonomike nulovej uhlíkovej stopy. Skratka KIC – Knowledge and Innovation Community (Komunita pre poznanie a inováciu) sama hovorí o zmysle tejto iniciatívy. S podporou Európskeho inštitútu pre inovácie hľadá novátorské riešenia so spoločenským dosahom v oblasti zmiernenia klimatických zmien a adaptácie na ne.

Iniciatíva sa opiera o presvedčenie, že dekarobonizovaná, trvalo udržateľná ekonómia nie je len nevyhnutným krokom odvrátenia globálnej klimatickej katastrofy, ale zároveň predstavuje množstvo obchodných a spoločenských príležitostí. Ide o jednu z najsľubnejších a najprominentnejších iniciatív so zameraním na klimatické inovácie.

Photo.Synth.Etica

Taký je oficiálny názov mestských závesov, ktoré sú schopné pohltiť kilogram CO2 za deň. Rovnaké množstvo oxidu uhličitého za daný čas skonzumuje 20 statných stromov.

Inštalácia pozostáva zo šestnástich modulov, 2 metre dlhých a 7 metrov širokých. Každý modul funguje ako foto-bio reaktor. Závesy sú vyrobené z bioplastu a obsahujú čosi ako vaky, v ktorých sú napustené kultúry mikrorias. Zachytávajú svetlo, ktoré je pre ne potravou a za tmy žiaria ako luminescenčné tyčinky.

Ako filtračné zariadenia, fungujú závesy nasledovným spôsobom: znečistený mestský vzduch nasávajú závesy odspodu, vzduchové bubliny prirodzene stúpajú nahor, prechádzajú cez tekuté médium vnútri bioplastových fotobioreaktorov (časti s riasou), kde prichádzajú do styku s kmeňom tzv. „žravých“ baktérií. Oxid uhličitý a polutanty z ovzdušia sa tu zachytávajú a spracujú na biomasu. Závesy tak zároveň slúžia ako generátory biomasy, z ktorej sa vyrába aj samotný materiál na závesy. Ide tak o cirkulárnu, trvalo udržateľnú a sebestačnú inováciu. Najdôležitejším produktom je však čistý kyslík, ktorý vychádza z vrchu celého zariadenia Photo.Synth.Etica.

Možnosti inštalácie

Hoci trošku výstredné, v každom prípade však pre mestskú mikroklímu veľmi prospešné závesy sa dajú inštalovať na fasády veľkých budov. Aj vďaka nim dostane daná mestská lokalita futuristický nádych. Závesy s mikroriasami možno považovať za architektonické a dizajnérske prvky typické pre súčasné koncepty známe ako smart cities – chytré mestá.

Zdroj:
http://www.ecologicstudio.com/v2/about.php?mt=1
https://www.dexigner.com/news/31600
https://www.climate-kic.org/who-we-are/what-is-climate-kic/

Titulné foto:
https://pxhere.com/en/photo/1169274zobraziť dalšie