Dnes je 22. júna a meniny má Paulína

Miznúce európske lesy

30. januára 2018

Britskí vedci z Univerzity v Plymouth predpokladajú, že za posledných 6 tisíc rokov zmizla zhruba polovica lesného porastu v Európe.

Akademici z niekoľkých európskych krajín sa pod záštitou známej britskej univerzity podieľali na spoločnom výskume, zaoberajúcom sa zmenami, ktorými prešiel európsky lesný ekosystém za posledných 11 tisíc rokov. Jeden z výstupov, ktoré vedecký tím zverejnil minulý týždeň, predkladá tézu, že vďaka rozširujúcej sa poľnohospodárskej pôde a spotrebe dreva,, prevažne ako paliva, sa pôvodná rozloha európskych lesov zmenšila za posledných 6 tisíc rokov o polovicu.

Zdroj: www.flickr.com

Vďaka peľovej analýze, prevedenej na vzorkách z viac ako tisíc rozličných miest, sa vedcom podarilo zistiť, že viac zhruba 2/3 strednej a severnej Európy, boli kedysi pokryté hustými lesmi.

Dnes z nich v týchto oblastiach ostala asi tretina, aj keď  v západných a pobrežných regiónoch, vrátane Spojeného kráľovstva a Írska, je úbytok lesov ešte dramatickejší. V niektorých tamojších regiónoch predstavuje súčaný lesný porast iba desatinu, z niekdajšej jeho rozlohy.

Zdroj: www.flickr.com

Našťastie, sa tento klesajúci trend, zrejme pomaličky podarí zvrátiť, a to najmä vďaka inováciám energetických a stavebných technológií. Samozrejme, aj vďaka rôznym ekologickým a ochranárskym iniciatívam, akým je  už dávnejšie prebiehajúci Národný lesný projekt a nový projekt Severný les, ktorý spustila britská vláda začiatkom tohto roka. Takéto iniciatívy a projekty existujú aj v ďalších európskych krajinách, no za všetky je potrebné uviesť najmä projekt Natura 2000. Ide o sústavu chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je  zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

Zdroj: www.flickr.com

Štúdia, týkajúca sa uvedeného výskumu, bola publikovaná v Nature’s Scientific Reports a jeden z vedúcich akademických pracovníkov, profesor Neil Roberts pre časopis povedal:

„Väčšina európskych krajín prežíva stratu lesa, v prípade Spojeného kráľovstva a Írska ide dokonca o najväčší úbytok, ku ktorému došlo za 200 rokov. Ostatné krajiny na tom zatiaľ ešte nie sú tak zle, a v niektorých častiach Škandinávie, kde nie je rozvinutá agrikultúra, ešte možno zažiť aj dominanciu lesov. No , vo všeobecnosti je miznutie lesov, jednou z hlavných čŕt ekológie európskej krajiny v druhej polovici súčasnej doby medziľadovej. Čo má, prirodzene svoje dôsledky na uhlíkový cyklus, fungovanie ekosystémov a biodiverzitu.“

Zdroj:www.unsplash.com

Vďaka kombinácii troch rozličných metód peľovej analýzy vzoriek z Európskej peľovej databázy sa vedcom podarilo zostaviť pomerne podrobný obraz zmien európskej prírody. Ukázalo sa, dokonca, že zatiaľ čo pred 11 000 rokmi, pokrýval les 60% územia, pred 6 000 rokmi to bolo až 80%. Jedno z najprekvapivejších  zistení výskumu bolo, že aj keď miznutie lesov považujeme najmä za súčasný fenomén, ukázalo sa, že k najprudkejšiemu odlesneniu došlo na konci doby bronzovej (pred 3 000 rokmi) a tento trend sa kontinuálne udržiaval až do súčanosti. Profesor Roberts k tomu dodal:

„Pred 8 000 rokmi, mohli veverice preskákať zo stromu na strom, z Lisabonu do Moskvy bez toho, aby sa dotkli zeme. Mnohí budú prudký úbytok lesa možno považovať len za negatívum. No v skutočnosti, aj vďaka ľudskej činnosti, vzniklo mnoho iných prirodzených prostredí a v nich prežívajúcich ekosystémov. Navyše, do roku 1940 bola väčšina agrikultúrnych praktík k divočine priateľská… . Zozbierané dáta, nám potenciálne môžu pomôcť porozumieť, ako by sme vďaka lesnému hospodárstvu mohli ovplyvniť budúce zmeny prirodzeného prostredia.“

Zdroj: www.unsplash.com

Ak vás tento výskum zaujal, kompletnú štúdiu si môžete pozrieť na stránkach Scientic Reports.

Zdroj:
www.plymouth.ac.uk
www.sopsr.sk 

Tituné foto:
Unsplash by Paul Summerszobraziť dalšie