Dnes je 22. augusta a meniny má Tichomír

Obchod medzi EÚ a Brazíliou sa musí riadiť pravidlami trvalej udržateľnosti!

27. apríla 2019

V otvorenom liste to požadujú vedci aj zástupcovia domorodých kmeňov. Obchod s brazílskymi komoditami sa musí stať ekologickým a etickým.

Informácie o otvorenom liste, v ktorom viac ako 600 vedcov z rôznych kútov sveta a 300 zástupcov pôvodných brazílskych kmeňov požaduje rešpektovanie prírody aj základných ľudských práv, už zverejnil portál časopisu Science aj BBC.

Únia aj jednotlivec

Výzva spojená s petíciou na stránke https://eubraziltrade.org/,  prichádza v čase prebiehajúcich vyjednávaní o podobe budúceho obchodu Brazílie a jej druhého najväčšieho odberateľa, EÚ. Dostupnosť produktov ako je palmový olej, káva či hovädzina na našom trhu je dnes už samozrejmosťou. Nastal však čas, aby sme sa nenechali pomýliť cenovkou, uvedenou na regáli a uvedomili si, že cena za tento tovar je omnoho vyššia.

Zdroj: www.flickr.com

Európska únia importovala od roku 1990 do roku 2008  viac ako tretinu z celkového množstva tovaru, ktorého produkcia je priamo spojená s úbytkom lesov. Len za rok 2011 importovala mäso a krmivo pre hospodárske zvieratá, ktoré natrvalo odstránili viac ako 1000 km2 brazílskeho dažďového pralesa ( zhruba 300 futbalových ihrísk DENNE). Podobne, len za rok 2017 investovala viac ako 3 miliardy eur do železnej rudy, ktorej ťažba nespĺňala bezpečnostné štandardy  a spôsobila ďalšie masové odlesnenie. Tento trend je nevyhnutné okamžite zastaviť. Zmeniť sa však budú musieť nielen pravidlá obchodu, ale aj postoj spotrebiteľov. V oboch prípadoch smerom k väčšej zodpovednosti za dôsledky nákupu na životné prostredie.

Obchod opierajúci sa o 3 kľúčové body

Vyjednávanie nových obchodných podmienok by sa podľa vedcov a zástupcov domorodých kmeňov malo zamerať na tri dôležité aspekty. Po prvé, na presadzovanie, respektíve dodržiavanie Deklarácie OSN o právach domorodého obyvateľstva. Po druhé,  na zintenzívnenie kontroly tovarov, ktorých produkcia je spojená s deforestáciou a porušovaním práv domorodcov. Po tretie, na spoluprácu s domorodými kmeňmi a lokálnymi komunitami pri zavádzaní striktných sociálnych a environmentálnych kritérií pre obchod s jednotlivými komoditami.

Zdroj: www.pixabay.com

Zastavenie odlesňovania je nevyhnutné nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, klimatických zmien, ale pre Brazíliu je de facto jedinou racionálnu ekonomickou voľbou. Budúcnosť brazílskeho poľnohospodárstva je závislá od dostatku zrážok a vody. Dažďový prales v tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu.

Rúbať viac nie je potrebné

Vedci navyše upozorňujú na skutočnosť, že ďalší výrub brazílskeho pralesa vôbec nie je potrebný. Podľa najnovšej štúdie by odhadovaný dopyt po poľnohospodárskych produktoch krajiny, mohol byť uspokojený z existujúcich zdrojov. Je potrebné kultivovať a zúrodniť degradované polia a zvýšiť produkciu na už existujúcich farmách. Celkovo ide o reálne zvýšenie do 10%.

Zdroj: www.flickr.com

Nenahraditeľný dažďový prales

V tom brazílskom sa nachádza množstvo jedinečných druhov rastlín a zvierat, ktoré nenájdeme nikde inde na svete. Predpokladá sa, že je tento prales domovom až 1,8 miliónov rôznych druhov, z ktorých doteraz poznáme len zhruba 210 tisíc. Ide tak o skutočne unikátnu biodiverzitu, pre ktorú je výrub obrovskou hrozbou. A je rovnako hrozbou pre mnohé kmene, ktoré tento les obývajú už po mnohé generácie. Prirodzene, nemožno tiež zabúdať na jeho nenahraditeľnú funkciu katalyzátora CO2, zdroja vlahy a regulátora tepla.

Je preto nesmierne dôležité, aby Európska únia zmenila svoj kurz a stala sa skutočným lídrom. Lídrom trvalo udržateľného a etického obchodu.

Zdroj:
www.science.sciencemag.org
www.eubraziltrade.org
www.zmescience.com

Titulné foto:
Wikimediazobraziť dalšie