Dnes je 23. apríla a meniny má Vojtech

Portugalsko dosiahlo významný míľnik v oblasti obnoviteľných energií

8. mája 2018

Prvýkrát v tomto storočí vyrobilo Portugalsko za jeden mesiac viac energie z obnoviteľných zdrojov, než jej spotrebovalo.

Podľa správy portugalského prevádzkovateľa distribučnej siete sa v krajine v mesiaci marec vyrobilo 4,812 GWh obnoviteľnej energie. Prvý krát za celé obdobie fungovania alternatívnej energetiky došlo k tomu, že výroba prevýšila spotrebu. V marci totiž Portugalci spotrebovali na pevnine dohromady 4,647 GWh energie.

www.wikimedia.org

Pre environmetálne skupiny, ktoré roky investovali do obnoviteľných zdrojov energie predstavuje táto skutočnosť významný míľnik. Asociácia obnoviteľnej energie Portugalska, ARPEN, a Portugalská environmentálna skupina, ZERO, v spoločnom prehlásení zhodnotili, že:

„Okrem toho, že tieto dáta ukazujú významný míľnik v portugalskom energetickom sektore, sú tiež dôkazom, že elektrický systém napájaný z obnoviteľných zdrojov je bezpečný, spoľahlivý a aj rentabilný. Predošlé maximum bolo namerané v roku 2014, kedy obnoviteľná energia pokryla 99,2% energetického dopytu v krajine.“

„Čo sa týka konkrétnych obnoviteľných zdrojov, najefektívnejšie sú vodné a veterné elektrárne. Tieto pokryjú zhruba 55% a 42% mesačnej spotreby. Spolu s výrobou daného množstva energie došlo v marci k zníženiu uhlíkových emisií o 1,8 milióna ton CO2. Toto zníženie znamená zároveň úsporu 21 miliónov eur na poplatkoch za emisie.“

Produkcia obnoviteľnej energie pokryla 103.6% spotreby. Ešte vždy bola v hodinách s najvyššou spotrebou distribuovaná aj importovaná elektrická energia a energia vyrobená spaľovaním uhlia, no tento nedostatok bol kompenzovaný 100% pokrytím obnoviteľnej energie v ostatných hodinách.

Zdroj: www.pixabay.com

Asociácia ARPEN a skupina ZERO k výsledkom dodávajú:

„Za veľmi prínosné považujeme vnútroštátne politiky odvíjajúce sa v rámci celoeurópskej iniciatívy „Clean Energy for All Europeans“ („Čistá energia pre všetkých Európanov“), ktorá je vo fáze finálneho dopracovania. Vďaka nej bude možné, aby sa Portugalsko do roku 2050 dopracovalo k minimálnemu (takmer nulovému – pozn. red.) objemu emisií. A to vďaka expanzii solárnej energie a zvýšenou spotrebou obnoviteľnej energie v doprave a v ďalších sektoroch.“

Denná spotreba obnoviteľnej energie sa v marci pohybovala od 86% do 143%. Zároveň boli namerané aj dve najdlhšie periódy, 70 hodinová a 69 hodinová, kedy bolo zabezpečené súvislé pokrytie obnoviteľnou energiou.

Zdroj:
metamag.org

Titulné foto:
Pixabay

 zobraziť dalšie