Dnes je 12. apríla a meniny má Estera

Tučniak cisársky navýšil svoje počty

9. septembra 2020

Podľa najnovších zistení je tučniak cisársky alebo tiež tučniak obrovský na tom o čosi lepšie, než sme si doteraz mysleli.

Vedci sa pri tomto objave opierali o satelitné snímky. Satelit Európskej komisie s názvom Copernicus Sentinel – 2 zachytil fotografie týchto nádherných vtákov vo frakoch priamo z vesmíru. Zo záberov je zjavné, že doterajší odhad počtu kolónií sa nezhoduje s realitou. Na južnom póle má tučniak cisársky zvaný aj obrovský o 20 percent väčšie zastúpenie. S 11 novo objavenými kolóniami je ich dohromady 61.

Zdroj: www.wikipedia.com

Nedostupné dáta

Po všetkých správach o úbytku ľadovej krajiny a oddeľujúcich sa kryhách, ktoré separujú kolónie tučniakov, je to vzrušujúci a radostný objav. Podľa doktora Petra Fretwella z Britského úradu pre výskum Antarktídy (BAS) umožňujú výsledky satelitného mapovania antarktického pobrežia zaujať nový pohľad na vplyv klimatickej krízy a s ňou súvisiacimi ekologickými zmenami na populáciu tohto unikátneho druhu.

Doterajšie pokusy o zmapovanie a určenie početnosti celej populácie zlyhávali na nedostupnosti presných dát. Kolónie sa často nachádzajú v odľahlých, neprístupných a mrazivých (niekedy až do -50 oblastiach ( až do -50 °C).Sem tučniaky putujú za potravou, ktorej dostatok je priamo závislý od stavu ľadovej pokrývky na mori. Nepresnosť dát vyplývala predovšetkým z toho, že vedci doteraz určovali veľkosť kolónie predovšetkým zo stôp výkalov na snehu.

Zdroj: www.pixabay.com

Nepočetné a ohrozené

Podľa červeného zoznamu IUNC je patrí tučniak obrovský k takmer ohrozeným druhom (NT- Nearly Threatened). Koncom storočia by podľa štúdií oceánografického inštitútu WHOI z roku 2009 a 2014 mohli tieto tučniaky čeliť vyhynutiu. Hlavnou príčinou by bol nedostatok potravy a prirodzeného prostredia, keďže, ako sme už uviedli klimatické zmeny spôsobujú rapídny úbytok ľadu.

Bohužiaľ, väčšina novo objavených kolónií sa nachádza, a predovšetkým loví v oblastiach najohrozenejších oblastiach. Ide o okrajové časti Antarktídy, ktoré patria medzi najrýchlejšie sa otepľujúce oblasti na Zemi  kde je jedno z najväčších rizík stúpania morskej hladiny. V západnej časti antarktického polostrova sa priemerná ročná teplota ovzdušia zvýšila takmer o 3 °C. Z tohto údaja vyplýva, že sa tu otepľuje 10 krát rýchlejšie v iných regiónoch na planéte.Keďže sa jedná a pomerne málopočetné kolónie navyše vystavené hrozbe postupného úbytku, je podľa Fretwella nevyhnutné ich dôsledne dlhodobo pozorovať.

V súčasnosti sa na Antarktíde nachádza vyše pol milióna tučniakov cisárskych, teda okolo 265 500 – 278 500 chovných párov, ktoré žijú v 61kolóniách, ako už bolo uvedené.

Zdroj:
www.euronews.com

Titulné foto:
Wikipedia

 

 zobraziť dalšie