Dnes je 6. decembra a meniny má Mikuláš

V Afrike vyrastá ďalší div sveta – Veľký zelený múr

11. apríla 2019

Vybudovanie Veľkého čínskeho múru si vyžiadalo tisíce životov. Vysadenie Veľkého zeleného múru v Afrike by malo tisícky životov naopak zachrániť.

Klimatické zmeny, suchá, povodne, deforestácia či rozširovanie púšte v tropických krajinách, to všetko sú výzvy, ktorým už dnes čelíme. Varovný hlas odborníkov a vedcov opakovane zdôrazňuje, že zmeny sú neodvratné. Čas nás tlačí, no ak sa nám podarí do roku 2030 vykonať všetky nevyhnutné opatrenia, môžeme globálne oteplenie a jeho dôsledky zmierniť. Už rozdiel 0,5 °C bude znamenať obrovský úspech. Stratégie ako to dosiahnuť, už existujú.

Zdroj:
www.pixabay.com

OSN a Iniciatíva pre sucho (UNCCD) 2018 – 2019

Sucho a nedostatok vody  sú vzájomne prepojené javy, ktoré sa navzájom často zhoršujú. Ich negatívne dôsledky pocíti najmä najviac znevýhodnené obyvateľstvo. Už jeden rok sucha ohrozuje roky budovanú sociálno-ekonomickú infraštruktúru krajiny. Samotný nedostatok vody by mohol niektoré regióny do roku 2050 stáť až šesť percent svojho HDP, čo by viedlo k hromadnej migrácii a konfliktom v dôsledku znižujúcich sa zdrojov. Už dnes je nedostatkom vody postihnutých 40% svetovej populácie. Do roku 2030 to môže byť  až 700 miliónov ľudí.

UNCCD pod záštitou OSN pomáha riešiť tieto výzvy prostredníctvom nedávno začatej iniciatívy pre sucho, ktorá sa snaží posilniť odolnosť spoločenstiev a ekosystémov voči suchu prostredníctvom rozvoja národných akčných plánov. Iniciatívu podporuje viac ako 40 krajín.

Zdroj:
www.greatgreenwall.org

Zalesňovanie bude kľúčové

V rámci klimatických zmien vznikla rovnako Agenda 2030, v ktorej sa 15 členských krajín OSN zaviazalo k prijatiu opatrení na zastavenie globálneho odlesňovania do roku 2020. Okrem toho sa prostredníctvom Strategického plánu OSN pre lesy, ktorý bol prijatý na pôde Valného zhromaždenia OSN v roku 2017, zaviazali k dosiahnutiu zvýšenia výmery svetových lesov o 3 percentá do roku 2030.

Zelenajúca sa  púšť

Jedným z najcitlivejších regiónov , kde sa dôsledky oteplenia prejavia v plnej sile je nepochybne Afrika. Aj preto tu v súčasnosti prebieha jeden z najodvážnejších a najkomplexnejších projektov trvalej udržateľnosti v histórii krajiny, ktorý je vzorovým príspevkom k cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN v rámci Agendy 2030 a Dohovore OSN o boji proti rozširovaniu púští.

Zdroj:
Tamtiež

Jeho hlavným cieľom je do roku 2030 vysadiť 8000 kilometrov dlhý zelený múr. Pás stromov, ťahajúci sa po celej šírke kontinentu. Od Senegalu na západe až op Džibuty na východe.

Projekt spája 20 afrických krajín, preto ho možno bez okolkov nazvať aj celoafrickým hnutím za zelenšie zajtrajšky. Veľký zelený múr ašpiruje nielen na to, že stane ďalším divom sveta, ale aj globálnym symbolom spolupráce s prírodou aj medzi ľudmi navzájom. Ukazuje, že správnym a komplexným prístupom možno prekonať viac, než len ekologickú krízu.

História, výzvy a výsledky

Sen o znovu zelenej krajine a Veľkom zelenom múre siaha až do 70. rokov minulého storočia. V tomto čase sa totiž obrovská časť úrodnej pôdy v regióne Sahel na južnom okraji Sahary premenila na zdecimovanú púšť. Rýchla zmena v dôsledku klimatických zmien, rastu obyvateľstva a neudržateľných poľnohospodárskych postupov pripravila o živobytie milióny ľudí. V priebehu niekoľkých rokov sa tak rapídne rozšírili chudoba, hlad, konflikty a nútená migrácia. Myšlienky o znovu zúrodnení oblasti za pomoci výsadby plodín a stromov sa objavili už v 80. rokoch. Sen sa však na skutočnosť začal meniť až v roku 2007. Pod vedením Africkej únie sa začalo s vysádzaním Veľkého zeleného múru.

Zdroj:
Tamtiež

Hnutie zeleného múru reaguje na najväčšie výzvy súčasného života v Afrike – neúrodná pôda, hlad, chudoba, pracovné príležitosti migrácia z krajiny, konflikty o zdroje a nárast populácie.

Veľký zelený múr chce zlepšiť situáciu vo všetkých týchto oblastiach a znova do oblasti priniesť život.

Od roku 2007 sa v Senegale vypestovalo 12 miliónov suchu odolných stromov, zúrodnilo sa 15 miliónov hektárov pôdy v Etiópii, rehabilitovali sa 3 milióny hektárov pôdy v Burkina Faso, v Nigérii možno znova pestovať plodiny na 5 miliónoch hektároch pôdy a v Nigeri sa vďaka rovnakej rozlohe znovu úrodnej pôdy dopestuje o 500 000 ton viac ryže ročne. Toto množstvo nakŕmi 2,5 milióna obyvateľov.

Zmyslom hnutia je teda nielen zmierniť dôsledky klimatických zmien, ale aj znovu vytvoriť podmienky pre dôstojný život obyvateľov, ktorí viac nemusia byť vyhnancami z domova.

Ambície

Vďaka podpore mnohých významných medzinárodných partnerov by chcelo hnutie do roku 2030 obnoviť 100 miliónov hektárov degradovanej pôdy, izolovať 250 miliónov to uhlíka a vytvoriť 10 miliónov pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Veľký zelený múr by mal takto priamo prispieť k 17 cieľom trvalej udržateľnosti, ktoré prijali svetoví lídri, v rátane skoncovania s chudobou, podpory prosperity a blahobytu pre všetkých a ochrany planéty.

 Zdroj:

www.greatgreenwall.org
www.enviroportal.sk
www.lesmedium.sk

Titulné foto:
Greatgreenwall

 zobraziť dalšie