Dnes je 20. augusta a meniny má Anabela

Švédsko žije myšlienkou „WTE“

28. januára 2018

Nebolo by skvelé, keby sa každý odpad z domácnosti, z firiem, alebo prevádzok premenil na niečo zmysluplné? Nové výrobky, suroviny plyn, alebo aspoň teplo?

Nestrácaj odpad!

Viac ako polovica svetového odpadu, presnejšie 59%, skončí na skládkach. To značí, že väčšina odpadu na svete nakoniec skončí uvoľňovaním toxínom, ktoré kontaminujú pôdu a podzemnú vodu a vyžarujú nebezpečné skleníkové plyny. Švédsko by sa malo stať príkladom pre celý svet. V súčasnosti sú recyklačné skladiská spravidla vzdialené maximálne 300 metrov od každej obytnej zóny. Tým pádom menej ako 1% švédskeho odpadu skončí na skládkach. Z 4,4 milióna tonu odpadu, ktorý ročne vyprodukuje švédsky národ, sa každý rok z 2,2 milióna tonu odpadu vyrobí energia v procese nazývanom Waste to energy –  WTE.

Anna – Carin Griwell, riaditeľka pre komunikáciu odpadového hospodárstva:

Keď sa odpad necháva na skládkach unikajú z neho nebezpečné metánové plyny a iné skleníkové plyny, čo očividne nie je pre životné prostredie vhodné.

Vyvážanie odpadu do Švédska

V roku 1975 vo Švédsku recyklovalo iba 38% domácnosti. Krajina prechádza recyklačnou revolúciou, pretože sa do roku 2020 usiluje o trvalo udržateľnú energiu a nulovú tvorbu odpadu – Zero waste. Švédsky systém odpadového hospodárstva sa premenil na svetovú špičku a podľa švédskeho Cleantech získava z každej tony odpadu najviac energie ako ktorákoľvek iná krajina. Do Švédska sa dováža viac ako 800 000 ton ročne odpadu, z krajín ako Veľká Británia, Nórsko, Taliansko, Írsko a zabezpečujú chod 32 elektrárni WTE.

WTE - získavanie energie z odpadu
WTE – získavanie energie z odpadu
Zdroj: www.sweden.se

Ako funguje proces WTE?

Pred tým ako sa celý proces začne, firmy a domácnosti separujú odpad na nebezpečný a recyklovateľný, ktorý je prenášaný do rôznych systémov odpadového hospodárstva. Jedná sa o rôzne systémy na spracovanie odpadu a len malá čiastka ide do spaľovne. V meste Gärstadverken v Linköping sa odpad premieňa na energiu. Pece vo WTE zariadeniach spaľujú odpad a tým vytvárajú paru roztáčajúcu turbíny, ktoré následne produkujú elektrickú energiu. Odpad, ktorý sa recykluje sa v podstate používa ako zdroj na premenu energie, ktorá vytvára elektrinu, bioplyn, bioferilizer, ciže organické hnojivo a vykuruje domácnosti.

Recyklácia stúpa na vyššiu úroveň

Weine Wiqvist, generálny riaditeľ švédskeho združenia Avfall Sverige pre nakladanie s odpadmi a recykláciu, ktoré bolo založené v roku 1947 je presvedčený o tom, že Švédsko dokáže urobiť ešte viac, vzhľadom na to, že polovica odpadu sa premieňa na energiu. Vysvetľuje, že s opätovným recyklovaním materiálov alebo výrobkov, vytvoríme menej energie na výrobu nových produktov, pretože spálením sa proces výroby musí začať od začiatku.

Znižovanie energie opätovným recyklovaním odpadu
Znižovanie energie opätovným recyklovaním odpadu
Zdroj: www.pixabay.com

Zdroj: www.sweden.se
www.globalcitizen.orgzobraziť dalšie