Dnes je 14. júla a meniny má Kamil

O nás

O nás

Kto sme? Všetko vysvetlí naše logo:

Pri výbere loga sme sa inšpirovali filmom INCEPTION, 2010 (Počiatok), v ktorom roztočený vĺčik určoval, či bdieme alebo snívame. Ak sa neprestával točiť, znamenalo to, že človek sníva, no ak sa po čase naklonil na stranu a spadol, znamenalo to, že sa nachádza v realite, v ktorej plynutie času nedovoľuje vĺčiku nekonečné točenie. Vedomé prináša správy, ktoré sú v kontakte s realitou, aj preto je naše logo naklonené. Čitateľ si tak môže byť istý, že mu ponúkame správy so skutočnou hodnotou. Naše reportáže upozorňujú na zodpovednosť voči svetu, ktorý nás obklopuje a ktorý chceme zachovať aj pre ďalšie generácie. Vedomé sa sústreďuje na možnosti ako sa odpútať od pasivity. Podnecuje naše vedomie k tomu, aby sme viac uvažovali o súvislostiach, ktoré vplývajú na svet, v ktorom žijeme. Na rozdiel od skreslených správ, fabulácií či dokonca manipulácií ponúkame spravodajstvo, ktoré má za cieľ prebudiť kritické myslenie a precitnutie z pasivity. Sme generácia, ktorej nie je ľahostajný priestor, v ktorom žijeme. Sme si vedomí vlastnej zodpovednosti. Sme Vedomé.

Sandra Palenčárová – šéfredaktorka

„Sme bytosti obdarené myslením, schopnosťou reflektovať svet okolo nás a na základe tejto reflexie usmerňovať svoje konanie, rozhodovať sa, utvárať, tvoriť a tvarovať svoj životný priestor, ale aj samých seba. Vedomie je našou výsadou, ale aj naším záväzkom. Musí byť sprevádzané svedomím a zodpovednosťou. Tie sa však nevyvodzujú z čisto rozumovej úvahy. Tá samotná nestačí. Dôležitý je vzťah, a to nielen funkčný či pragmatický, ale citový vzťah človeka k jeho okoliu. Dnes viac, než kedykoľvek predtým je potrebné tieto citové vzťahy prebúdzať, nanovo objavovať, živiť, podporovať a rozvíjať. Naša spoločnosť totiž podľahla diktátu bezohľadnej racionality, chladnému ekonomickému kalkulu, ideológii výkonu, efektivity, výkonnosti a výnosnosti. Podporujúc predovšetkým výrobné a spotrebiteľské vzťahy zredukovala človeka so všetkými jeho schopnosťami na konzumenta s neschopnosťou odolať. Rozmnožila jeho túžby a uzavrela ho v bludnom kruhu ich nekonečného uspokojovania. Takýto spôsob života si dnes vyberá svoju daň. Preto je najvyšší čas zastaviť sa, byť skutočne pri vedomí a vnímať svet v jeho komplexnosti, v jednote a vzájomnej previazanosti jednotlivostí. Skoncovať s krátkozrakosťou a myslieť v dlhodobej perspektíve. Obnoviť vzťahy s prírodou, úctu k všetkému životu, nechať prehovárať svedomie a prijať zodpovednosť. Nie len za seba tu a teraz, ale aj za to, čo odovzdáme budúcim generáciám. Ďakujem svojim rodičom, že vo mne odmalička pestovali tento postoj k svetu a prajem si, aby mi za to mohli raz poďakovať aj moje deti. A keďže verím, že slovo má moc, snažím sa aj pomocou neho zasievať semienka zmeny. Tá je totiž možná, a začína sa vo vnútri každého z nás.“

Nina Matejčeková – redaktorka

„Dnešná doba nám dovolila recyklovať už všetko. Nejedná sa len o recykláciu papiera, plastu alebo skla. Recyklovať vieme aj textil alebo predmety, ktoré už dlhodobo nepoužívame. Z nepotrebného textilu si vieme urobiť nový, originálny kúsok odevu podľa nášho vkusu. Dokonca ním vieme obdarovať osobu, ktorá by nenosené oblečenie potrebovala viac. Doma sme obklopení predmetmi, ktoré nám už nepridávajú žiadnu hodnotu, predsa však dokážeme zabezpečiť aby obšťastnili niekoho iného. Pre Vedomé som začala písať z dôvodu, pretože je potrebné edukovať ľudí v témach plytvania potravín, odpadu, ktorý ničí našu planétu, alebo škodlivých plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie a tým ničia prírodu a bezbranné zvieratá. Každá osoba je súčasťou tohto cyklu, nikto nemôže povedať, že sa ho to netýka a nedokáže pre to nič urobiť. Každý sa musí zamyslieť nad tým ako jeho správanie ovplyvňuje ekológiu.“

Zuzana Aichová – zakladateľka

„Už je to dávno, čo sme mali čas na pravidelné premýšľanie. Svet sa nám zrýchlil a my si život uľahčujeme automatizovaním všetkých činností. Od ranného budíka, cez stlačenie gombíka na automatickom kávovare, monotónnu cestu do práce v kolónach až po poslednú kontrolu Instagramu večer pred spaním. O tom, či sme sa správne obliekli sa dozvedáme z predpovede počasia z rannej šou naladeného rádia. Akosi sme si odvykli spoliehať sa sami na seba, na našu intuíciu a vedomie. Vedomé činnosti utláčame do úzadia, pretože zaberajú veľa času a často aj námahy a koncentrácie. Nie je na to čas, v tom rušnom kolobehu našich životov. Azda len zriedkavo si nájdeme skutočný čas pre seba, keď premýšľame a necháme našu myseľ lietať v jedinečných sférach nášho vedomia. Zrýchlená, automatizovaná doba v nás pestuje ľahostajnosť voči okolitému svetu. Niet času na iné, ako na to nevyhnutné. Tlačí na nás každý deň nápor množstva úloh a očakávania spoločnosti.

Veľké veci sa vždy zrodili z myšlienok, ktoré išli istým spôsobom proti prúdu. Géniov ľudstva, ktorí sa zaslúžili o tie najfascinujúcejšie objavy, takmer vždy považovali za bláznov, ktorých často ani nebrali vážne. Ale ich vedomie bolo mimoriadne živé a oslobodené od automatického uvažovania. Aj preto sa im darilo objavovať nečakané súvislosti.

Nemôžeme byť všetci géniami. Ale každý z nás vie podnietiť svoje vedomie a záujem o nachádzanie nových súvislostí. Stačí, keď spomalíme, pozastavíme sa a zamyslíme. Áno, stojí to čas a risk straty absolútneho pohodlia. Vedomé je tu pre tých, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ako spraviť veci na svete lepšími, ako žiť viac v súlade s prírodou, ako pomôcť celému nášmu životnému priestoru tak, aby sme ho uchovali aj pre ďalšie generácie zdravý a životaschopný. Pre tých, čo obetujú chvíľu a zamyslia sa, do akého kontajnera vyhodiť plechovku a ráno si vodou z vodovodu naplnia znovupoužiteľnú fľašu. Vedomé je tu aj pre tých, ktorí si sľúbili, že budú viac chodiť pešo a minimalizovať používanie plastových obalov či mikroténových vrecúšok. Vedomé je tu pre vás. Inšpirujeme k zodpovednosti.“