Dnes je 21. júna a meniny má Alojz

SIEA – SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

SIEA propaguje a podporuje opatrenia a projekty zamerané na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA)zriadil ako štátnu príspevkovú organizáciu minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999. SIEA poskytuje bezplatné energetické poradenstvo, sprostredkováva čerpanie finančnej pomoci, vypracováva energetické audity, koncepcie a štúdie a overuje hospodárnosť prevádzky sústav tepelných zariadení.
Máte záujem o rady a odporúčania súvisiace s energeticky efektívnymi opatreniami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie? Otázky týkajúce sa legislatívnych povinností, možnej podpory alebo samotnej realizácie takýchto projektov Vám zodpovedia odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.