Dnes je 18. februára a meniny má Jaromír

Les na futbalovom štadióne (?)

20. novembra 2019

Kde sa vzal, tu sa vzal, na štadióne zrazu stál – hustý les. Ako a prečo na ňom vyrástol?

Jednou z dominánt  rakúskeho mesta Klagenfurt je aj moderný 32 tisícový futbalový štadión – Wörtherseestadion, ktorý tu stojí od roku 2005. Od októbra sa však z neho viac neozývajú výkriky športových nadšencov ani piskot rozhodcovskej píšťalky. Štadión stíchol a na ihrisku šumí iba hustý les.

Zdroj: www.wikipedia.com

Nekonečná príťažlivosť

Za projektom výsadby stromov na ihrisku štadióna stojí švédsky kurátor Klaus Littman. Dočasný les je ďalším z radu environmentálnych umelecký diel, vznikajúcich v posledných rokoch ako reakcia na zmeny, výzvy a problémy, ktorým čelíme na globálnej úrovni. Odlesňovanie je nepochybne jedným z najpálčivejších súčasných environmentálnych problémov a priamo súvisí aj s klimatickými zmenami. Littmanov projekt For Forest: The Unending Attraction of Nature (Pre les: Nekonečná príťažlivosť prírody) chce touto lesnou inštaláciou upriamiť pozornosť práve na ne. Podľa jeho vlastných slov, chce vyzvať naše vnímanie prírody a zamerať našu pozornosť na vzťah ľudstva a prírody v budúcnosti. To, čo dnes vnímame ako samozrejmosť sa totiž môže stať v budúcnosti len exemplárnym príkladom, vystaveným v na to určenom priestore – podobnom dnešným zoologickým záhradám.

Les na Wörtherseestadion a pomenovanie celej inštalácie je inšpirované kresbou rakúskeho umelca Maxa Peintnera z roku 1970. Nekonečná príťažlivosť prírody mala byť už vtedy ilustráciou anticipujúcou neradostnú budúcnosť, keď rozmáhajúca sa aglomerácia obkľúči, vytesní, vytlačí prírodu z jej právoplatného miesta.

Pôvodná kresba Maxa Pentnera z roku 1970 kolorovaná Klausom Littmanom v roku 2018.
Zdroj: www.news.artnet.com

Littman dúfa, že európsky les pritiahne okrem verejnej pozornosti aj pozornosť lokálnej divočiny, predovšetkým vtáctva a privedie tak nový život na známe miesto. Dočasnosť inštalácie má byť zas symbolom krehkosti tohto ekosystému.

Európsky les

Celý porast sa skladá zo stromov, ktoré rastú bežne v Európe, vrátane druhov ako je breza papierová, jelša, osika, vŕba biela, javor poľný či dub.

Na výsadbe spolupracovalo štúdio krajinnej architektúry Enea landscape achitecture. Stromy pochádzajú z troch lesných škôlok – z Talianska, Belgicka a Nemecka. Tímu trvala výsadba 22 dní a les tvorí v súčasnosti 300 stromov, z ktorých niektoré dospelé vážia až takmer 6 ton!

Svojou rozlohou a váhou je les na štadióne doteraz najväčšou verejnou land artovou inštaláciou vôbec.

Putujúca inštalácia

Na štadióne si ju môže naraz pozrieť až 32 tisíc návštevníkov a zadarmo. Po tom, čo sa jej čas na tomto mieste naplní, premiestnia ju na iné verejné miesto v danej lokalite. Najbližšie ako sa bude dať, aby sa znížila uhlíková stopa súvisiaca s prevozom stromov. Malo by ísť v konečnom dôsledku o nekonečný projekt, ktorý sa bude priebežne dokumentovať.

Zdroj:
wwwnews.artnet.com
www.fastcompany.com

Titulné foto:
Wikipedia

 

 zobraziť dalšie