Dnes je 22. augusta a meniny má Tichomír

Švédsky nábytkársky gigant IKEA má jasný environmentálny cieľ

14. decembra 2018

IKEA by  sa do roku 2030 mala stať cirkulárnou IKEOU a všetky jej produkty by mali byť vyrobené z obnoviteľných či recyklovaných materiálov.

Najväčší výrobca nábytku na svete, informoval verejnosť o tomto rozhodnutí v júli tohto roka. Do roku 2030 chce preto vykonať všetky potrebné kroky k tomu, aby bol jeho pozitívny environmentálny vplyv čo najväčší. Postupné zmeny, ktoré k tomuto výsledku vedú, realizuje IKEA priebežne už niekoľko rokov, a netýkajú sa len materiálov a výroby nábytku.

O tom, že je IKEA obľúbená, svedčí 418 jej pobočiek na 49 trhoch na svete aj jej ročný obrat, ktorý v roku 2017 činil 38,3 bilióna eur.
Zdroj: fb

Od škandálu k akčnému plánu

Začiatkom 80.rokov a opakovane v roku 1992 spoločnosť čelila dvom intenzívne medializovaným environmentálnym škandálom. Tie sa týkali používania formaldehydu pri výrobe mnohých produktov. Škandály nemali na nábytkárskeho giganta dlhotrvajúci negatívny dopad. IKEA ich nielenže ustála, ale aj vďaka nim, podstúpila rázne kroky na ceste k ekologicky priateľskejšej produkcii. V spolupráci s vedeckou neziskovou organizáciou Natural Step, vypracovala a prijala v roku 1992 svoj Environmentálny akčný plán. Ten sa zameriaval na štrukturálne zmeny, ktorých cieľom bolo maximálne využitie zdrojov pri súčasnej redukcii pre výrobu nevyhnutnej energie.

Súčasťou akčného plánu bolo napríklad nahradenie PVC alternatívnymi materiálmi, minimalizácia používania spomínaného formaldehydu či chrómovaných dielov, ale aj substancií ako PCB, PCP, kadmia či AZO pigmentov a eliminácia polyuretánových lakov. Samostatnú kapitolu potom tvorili recyklované a recyklovateľné materiály ako aj odber dreva len zo zodpovedného lesného hospodárstva, či obnoviteľné zdroje energie.

Na výrobu povrchovej úpravy kuchynského nábytku KUNGSBACKA sa použije 25 pol litrových plastových fliaš.
Zdroj: www.dezeen.com

V roku 2000 prijala IKEA tiež obchodný poriadok, v ktorom zaväzuje všetkých svojich dodávateľov k dodržiavaniu prísnych sociálnych, bezpečnostných a environmentálnych zásad. Dohľad nad rešpektovaním poriadku a príslušnej legislatívy drží zhruba 60 auditorov,  vykonávajúcich stovky previerok ročne.

Nový plán a globálny cieľ

Vráťme sa ale späť  k problematike surovín. V súčasnosti je viac ako 60% produktov IKEA, vyrobených z obnoviteľných materiálov, pričom recyklované materiály majú v tomto množstve 10% podiel. To sa však má zmeniť. Podľa slov Inter IKEA CEO Torbjorna Loofa má spoločnosť vďaka svojmu dosahu na životy viac ako bilióna ľudí potenciál, stať sa lídrom v trvalo udržateľnom podnikaní. Stratégia tejto udržateľnosti počíta s rozsiahlou spoluprácou každého člena reťaze. Od dodávateľov združených v IKEA Group, cez partnerov a externých dodávateľov až po konečných zákazníkov.

Tieto vázy sú vyrobené z pretaveného odpadového a kazového skla, ktoré vzniká pri výrobe iných sklenených produktov.
Zdroj: www.dezeen.com

Environmentálny plán, ktorý riaditeľ Inter IKEA avizoval má jasne stanovený,takzvaný „vedecky podložený cieľ“. Ten korešponduje so zámerom celosvetovej iniciatívy „The Science Based Targets Iniciative“, zmierniť globálne oteplenie a zníženie teploty o 2 stupne Celzia.

Cieľom IKEI je preto do roku 2030 znížiť klimatický dopad operácii v rámci IKEA Group a siete obchodov o 80%, v porovnaní so stavom v roku 2016.

Najviac by sa mala táto redukcia dotýkať práve spotreby surových materiálov, ktorá je z hľadiska produkcie emisií a celkovo environmentálneho dopadu tou najproblematickejšou.

Na výrobu stoličiek ODGER sa používa špeciálny kompozit, kde 30% podiel tvorí drevo a viac ako 55% tvorí recyklovaný plast.
Zdroj: www.dezeen.com

Minulosťou sa pre IKEU stanú jedno rázové aj nerecyklovateľné plasty. Tie zmiznú z predajní a reštaurácií už do roku 2020. V reštauráciách by sa tiež mal značne zvýšiť podiel vegetariánskej stravy.

Spoločnosť nahradí doteraz používané lepidlá ich ekologickejšími alternatívami.

Do roku 2025 by IKEA Group chcela ponúkať solárne riešenia pre domácnosti na 29 zo 49 trhov, kde operuje.

Aj prostredníctvom týchto opatrení chce jedna z 250 najväčších spoločností na svete zmierniť dopad svojej činnosti na životne prostredie.

Aj táto lampa patrí medzi produkty, vyrobené z recyklovaných materiálov.
Zdroj: www.dezeen.com

Zdroj:
www.ikea.com

www.reuters.com
wikipedia.org
www.moneyinc.com

Titulné foto:
wikimediazobraziť dalšie