Dnes je 12. novembra a meniny má Svätopluk

Dvadsať svetových lídrov v produkcii emisií

14. októbra 2019

Kto je zodpovedný za najväčšiu produkciu emisií na tejto planéte? Inštitút pre klimatickú zodpovednosť vydal zoznam spoločností, ktoré ich majú na svedomí.

Klimatická zmena, klimatická kríza, znižovanie emisií, znečistenie, CO2, uhlíková stopa … . Slová, ktoré sa na nás začínajú skutočne valiť z každej strany. V tomto narastajúcom tlaku si jednotlivec často a oprávnene kladie otázku „Veď, čo ja v tomto zmôžem?“ A hoci odpoveďou environmentalistov, ekológov a ochrancov je heslo „Na činoch každého z nás záleží, pretože klimatická kríza sa týka nás všetkých!“, predsa len treba priznať, že je tu istý háčik. Skutočnosť, ktorá ponúka pádny argument všetkým, ktorí pochybujú, prestávajú veriť a premohla ich apatia. Najväčším znečisťovateľom je predsa priemysel, postavený na fosílnych palivách a na ne odkázaný. Ropné, plynárenské, uhoľné spoločnosti a ich odberatelia. Sú to práve oni, kto ako prvý musí prevziať zodpovednosť, prijať systémové opatrenia a zmierniť svoj dopad na životné prostredie.

Zdroj: www.flickr.com

Zodpovednosť a transfromácia

Podobný názor zastávajú aj členovia inštitútu Climate Accountability Institute (Inštitút pre klimatickú zodpovednosť). Ten sa od roku 2011 intenzívne venuje výskumu a vzdelávaniu v oblasti antropogénnej, teda ľudskou činnosťou zapríčinenej, klimatickej zmeny. Ústrednou je v tejto oblasti problematika produkcie fosílnych palív, jej vplyv na klimatický systém a obsah oxidu uhličitého v atmosfére.

Inštitút sa okrem klimatických otázok venuje aj ľudsko-právnej stránke celej veci. Ako už z názvu inštitútu vyplýva, jeho úlohou je dosiahnuť, aby sa prevzatie zodpovednosti za znečistenie stalo prioritou a kľúčom k riešeniu stávajúcej situácie. Veľkí producenti oxidu uhličitého môžu a musia zúžitkovať svoje doterajšie skúsenosti, kapitál a zdroje na to, aby sa postupne transformovali. Spoločným cieľom by podľa inštitútu mal byť svet uchránený od sociálnych, ekonomických a environmentálnych škôd, spôsobených klimatickou zmenou. To súčasne znamená nielen redukciu, ale aj elimináciu emisií.

Zdroj: ww.en.wikipedia.org

Kľúčové zistenia

9. októbra 2019 zverejnil inštitút správu a zoznam spoločností, ktoré majú na svedomí 35 % podiel na globálnych emisiách za obdobie od roku 1965 do roku 2017. V správe je tiež uvedené, že s prihliadnutím na komplexné historické dáta, celkovo 103 evidovaných spoločností, venujúcich sa získavaniu fosílnych palív a cementu, je zodpovedných za 69, 8 % globálnych emisií, vyprodukovaných od roku 1751. Polovica z nich sa do ovzdušia uvoľnila od roku 1990.

V prvej desiatke sa na zozname nachádzajú spoločnosti ako americká energetická korporácia Chevron, nadnárodná korporácia Exxon Mobil, holandská spoločnosť Shell, či nadnárodná ropná spoločnosť so sídlom v Londýne – BP. Ako možno v tabuľke nižšie vidieť, prvé miesto suverénne obsadil arabský ropný gigant Saudi Aramco.

Zdroj: www.climateaccountability.org

Z dvadsiatky spoločností je 12, teda viac ako polovica, majetkom štátu. Ich podiel na uvedenom množstve emisií tvorí 20%. Patrí k nim aj Saudii Arabico.

Možno sa pýtate, ako sa k týmto číslam inštitút dopracoval. Štatistika vychádza z dát výročných správ spoločností o produkcii ropy, plynu a uhlia. Do výpočtu je potom zahrnutá kalkulácia množstva uhlíka a metánu, uvoľneného počas celého dodávateľského procesu, od extrakcie fosílnych palív až ku konečnému odberateľovi.

Ďalšia výzva

Ako uvádza záver správy, „Tieto spoločnosti majú značnú morálnu, finančnú a legálnu zodpovednosť za klimatickú krízu a musia preto adekvátne zakročiť v rámci jej riešenia. Klimatická kríza sa zhoršuje, globálne emisie stále rastú, čo je potrebné okamžite zastaviť, ak má dôjsť k ich redukcii o 45 % do roku 2030 a ich postupnej eliminácii do roku 2050.“

Niekoľko zaujímavostí na záver

V súčasnosti je na planéte o stupeň teplejšie ako pred priemyselnou revolúciou. Oxid uhličitý, ktorý vzniká prevažne ľudskou činnosťou, má 64 % podiel na globálnom oteplení, spôsobenom ľuďmi. Jeho koncentrácia v atmosfére je dnes o 40% vyššia, než v predindustriálnom období. Podľa správy Union of Concerned Scientists (Únie znepokojených vedcov) z roku 2017 je to práve 90 najväčších producentov CO2, ktorí spôsobili oteplenie o viac ako pol stupňa a tretinový vzostup morskej hladiny v období od r. 1880 do 2010.

Zdroj: www.pixabay,com

Zdroj:
www.climateaccountability.org
www.climateaccountability.org/pdf
www.zmescience.com

Titulné foto:
Needpixzobraziť dalšie