Dnes je 17. februára a meniny má Miloslava

Apríl – mesiac venovaný lesom

2. apríla 2019

Dokonalému ekosystému, akým les je, musíme byť vďační a chrániť ho po celý rok. Tento mesiac si to budeme pripomínať o čosi viac, keďže apríl patrí lesom.

Ako mesiac, ktorý je na Slovensku venovaný lesom, bol v kalendári vyznačený apríl už v roku 1952. Odvtedy sa zelená tvár našej krajiny nepochybne zmenila. Podľa údajov na forestportáli tvorili lesy pred osídlením človekom viac ako 95% územia, na ktorom sa Slovensko rozprestiera. So zväčšujúcim sa zaľudnením smerom od Západných Karpát, urbanizmom a poľnohospodárstvom dochádzalo k postupnému odlesňovaniu. Úbytok lesov vyvrcholil v 16. a 17. storočí a od prelomu 19. a 20. storočia sa výmera lesov údajne dlhodobo zvyšuje. Platí to aj pre posledné roky?

Zdroj:
www.pixabay.com

Lesníci a ochranári

Názory na to v akom stave sú naše lesy v súčasnosti sa líšia. Dopátrať sa k jednoznačnému stanovisku o ich výmere nie je vôbec jednoduché. Záleží totiž na tom, koho sa na situáciu pýtate. Zdá sa, že na Slovensku sa už vo verejnej diskusii na túto tému etablovali dva tábory. Zamestnanci Lesov SR, Národného lesníckeho centra Zvolen, skrátka lesníci ne jednej strane a ochranári a environmentalisti na druhej strane.

V roku 2017 konštatoval Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky, spadajúceho pod Ministerstvo životného prostredia v reportáži Slovenského rozhlasu, že od roku 2001 výmera lesov klesla o takmer 6%. Podľa jeho slov to dokazujú družicové snímky za dané obdobie. K tomuto presvedčeniu sa prikláňajú aj členovia Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk. Upozorňujú na to, že lesníci vo svojom hodnotení berú do úvahy len výmeru pozemkov, ktoré sa nazývajú lesnými porastmi. Skutočný les mizne. Ochranári hovoria o úbytku prevyšujúcom700 km2 v rokoch 2001 až 2017.

Zdroj:
tamtiež

Oproti týmto tvrdeniam stojí tvrdenie lesníkov.  Riaditeľ Národného lesníckeho centra, Ľuboš Halvoň, ktorého stanovisku dôveruje aj ministerstvo pôdohospodárstva, v tej istej reportáži prehlásil, že lesov na Slovensku naopak pribúda. Podľa jeho slov sa rozprestierajú na ploche 2 014 000 ha. My sme na forestportáli našli číslo 2 006  939 ha. Nepodarilo sa nám však zatiaľ zistiť, nakoľko aktuálna je táto informácia.

Halvoň ďalej uviedol, že úbytok lesa je len zdaním, a ubezpečil poslucháčov, že zásoby dreva v lesných porastoch stúpajú a že v histórii Slovenska zatiaľ nikdy nedošlo k nadmernej ťažbe dreva. Okrem podrobného pozemného zisťovaniu údajov majú tieto tvrdenia dokázať aj letecké snímky v kombinácii s leteckým laserovým skenovaním.

Zdroj:
www.wikimedia.org

Kalamity a nelegálny výrub

Ochranári za príčinu úbytku fyzického lesa považujú kalamity, ale v nemalej miere tiež výrobu drevnej štiepky a nelegálny výrub. Dlhodobo upozorňujú predovšetkým na ťažbu v Chránených krajinných oblastiach aj Národných parkoch. V Nízkych aj Vysokých Tatrách, Poloninách, či v Dunajských lužných lesoch.

Pri porovnaní voľne dostupných materiálov možno zistiť, že k najväčším stratám došlo v kalamitnom roku 2004, kedy boli zdecimované rozsiahle lesné porasty vo Vysokých Tatrách.

Zdroj:
www.pxhere.sk

Les a jeho význam

Les je predovšetkým úžasné a bohaté spoločenstvo organizmov, žijúcich v lesnej pôde. Jedinečný ekosystém, v biodiverzite vzájomne previazaných vzťahov. Je to živý organizmus, ktorý sa vyvíja, rastie a dospieva, ale aj starne a umiera. Zo smrti sa tu však rodí aj nový jedinečný život. Všetko v lese má svoje miesto, význam, zmysel. Nič tu nie je navyše (okrem pozostatkoch po ľudskej činnosti). Les je samostatný dokonale fungujúci systém. Naše zásahy doň súvisia predovšetkým s našimi potrebami, keďže má pre nás les aj hospodársky a ekonomický význam.

Sme však presvedčení, že omnoho podstatnejšia by mala byť jeho ekologická funkcia a význam pre zdravie človeka.

Lesy sú zdrojom vody. Na Slovensku lesy zadržiavajú  4 krát viac vody ako všetky vodné nádrže na jeho území dokopy. Koreňový systém stromov spevňuje a chráni úrodnú pôdu, čo zabraňuje jej zosuvu najmä pri brehoch riek a na strmých svahoch. Okrem vlhkosti upravujú lesy aj teplotu krajiny, odvádzajú teplo.

Lesy sú pľúcami krajiny a zásobárňou kyslíka. Filtrujú vzduch, zachytávajú prach, a dokonca aj rádioaktivitu. Dezinfikujú životné prostredie a sú domovom mnohých živočíchov a rastlín.

Zdroj:
tamtiež

V neposlednom rade sú lesy oázou pokoja, energie, harmónie a krásy. Vážme si ich, starajme sa o ne a zachráňme pred chladným ekonomickým kalkulom. Ich význam je nedoceniteľný a v skutočnosti nevyčísliteľný.

Zdroj:
www.slovensko.rtvs.sk
www.forestportal.sk
www.lesy.sk
www.nlcsk.sk

Titulné foto:
Pixabayzobraziť dalšie