Dnes je 21. júna a meniny má Alojz

Mŕtve drevo – zdroj zdravia a biodiverzity lesa

20. apríla 2021

Počuli ste už o „mŕtvom dreve“? Je dosť pravdepodobné, že ak áno, tak predovšetkým v súvislosti s pomerne dlho udržiavaným mýtom, že ide o „choré“ drevo, ktoré je potrebné z lesa odstrániť, les od neho doslova „očistiť“.

Staré stromy, stojace mŕtve alebo odumierajúce stromy, na zem spadnuté kmene a konáre vytvárajú jedno z najdôležitejších – často ešte neocenených – prostredí pre európsku biodiverzitu. Prežitie takmer tretiny európskych typov les a závisí od výskytu starých stromov a mŕtveho dreva.

Zdroj: www.pxhere

V roku 2004 publikoval Svetový fond na prírodu príručku pod názvom Mŕtve drevo – živé lesy, v ktorej tým odborníkov z rôznych kútov Európy vyvracia tento mýtus a ďalšie jemu podobné (prestárle lesy sú problém, mŕtve drevo je pôvodcom chorôb, len mladý je pekný, mŕtve drevo zapríčiňuje požiar, mŕtve drevo je zdravotným a bezpečnostným rizikom pre návštevníkov a podobne). Publikácia detailne popisuje význam, zmysel a nenahraditeľnú funkciu mŕtveho dreva pre lesnú biodiverzitu a stav klímy. Autori ňou vyzývajú vlády a kompetentné orgány v jednotlivých európskych krajinách k uplatneniu stratégií na jeho obnovu, zachovanie a legislatívnu ochranu. Taktiež k dosiahnutiu stavu do roku 2030 – 20-30m2 objemu mŕtveho dreva na hektár.

Zdroj: www.wwf.eu

Prečo je mŕtve drevo dôležité, vysvetľuje príručka v nasledujúcich bodoch:

Stabilita, zdravie, biodiverzita

Mŕtve drevo zvyšuje stabilitu lesov, udržiava ich produkčnú schopnosť, ukladá uhlík a zabezpečuje potravu a životný priestor pre tisícky špecifických druhov organizmov. Zohráva kľúčovú úlohu pre zachovanie zdravotného stavu lesov a ich životného cyklu. Zabezpečuje produkčnosť lesa poskytovaním organického materiálu, vlhkosti, výživných látok a vytváraním podmienok pre regeneráciu ihličnatých drevín – semená niektorých druhov stromov klíčia prevažne na mŕtvom dreve.  Poskytuje životný priestor pre živočíchy, ktoré žijú, získavajú potravu alebo hniezdia v dutinách mŕtvych alebo odumierajúcich stromov a pre vodné živočíchy žijúce v prirodzených malých vodných útvaroch vytvorených spadnutými stromami alebo konármi. Je zdrojom potravy pre určité druhy konzumentov, akými sú chrobáky a životným priestorom pre huby a baktérie. Stabilizuje les tým, že chráni svahy a pôdny kryt, čím zabraňuje pôdnej erózii, najmä počas búrok, silných dažďov a iných klimatických extrémov.

Zdroj: www.snappygoat.com

Väčšina ohrozených druhov v Európe, od jednoduchých organizmov až po veľké druhy ako sú ďatle, netopiere či bociany čierne sú odkázané na mŕtve drevo. Mŕtve drevo je v súčasnosti jedným z najohrozenejších habitatov v lese. Strata mŕtveho dreva znamená stratu života.

Prirodzené, nekonečné cykly

Mŕtve drevo podporuje nekonečné cykly lesa. Konečné štádium životného cyklu stromu – od starého stromu po hynúci strom a mŕtve drevo – je atraktívne pre určité druhy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravotného stavu a stability lesa. Nie je obyčajným životným priestorom, ale predstavuje tucty „mikrohabitatov“ pre tisícky druhov živočíchov. Kvalita mŕtveho dreva a jeho užitočnosť pre rôzne druhy organizmov závisí od toho, ako dlho sa drevo rozkladá a taktiež od druhu dreviny, veku stromu, v ktorom odumrel, od príčiny odumretia, jeho pozície (stojace mŕtve drevo, padnuté na zem, a pod.), jeho veľkosti a okolitých klimatických podmienok.

Zdroj: tamže

Mŕtve drevo a chránené lesy

Chránené územia by mali byť predovšetkým určené na ochranu biodiverzity. Prirodzená dynamika zaručuje vyššiu diverzitu prostredia a druhov. V chránených územiach je často nedostatok mŕtveho dreva a tak sa podstatne znižuje ich celková hodnota. Umožnenie prirodzenej dynamiky v chránených lesoch je predpokladom pre ochranu biodiverzity.

Klimatické zmeny

Mŕtve drevo zohráva dôležitú úlohu pri uchovávaní uhlíka, čím zabraňuje globálnemu otepľovaniu tak efektívne ako mnoho mladých umelo založených plantáži. Avšak, v lesoch mierneho pásma pôsobí ako zásobáreň uhlíka. Uhlík v mŕtvych stromoch a starých lesoch zostáva uchovaný dlhšie a lepšie ako na umelo zalesnených plochách a plantážach.

Zdroj: tamže

Ochrana a obnova

Prírodné lesy zachované v Európe sú ďaleko stabilnejšie, zdravšie a odolnejšie voči chorobám, škodcom a klimatickým zmenám. Prírodný les je viac diverzifikovaný a komplexnejší ako je les obhospodarovaný. Zodpovedné obhospodarovanie lesa si preto vyžaduje aj zachovanie dostatočného množstva mŕtveho dreva. Manažment mŕtveho dreva neohrozuje zdravotný stav stromov a ak je realizovaný efektívne, nie je ani finančne náročný. Obnovu mŕtveho dreva a prirodzeného stavu lesa je dobré ponechať na prirodzenú dynamiku lesa. Starší les môže obnoviť svoj prirodzený stav a zabezpečiť plnenie svojich funkcií aj bez vynaloženia nákladov v priebehu niekoľkých desaťročí.

Zdroj: www.flickr.com

Zdroj:
http://zelenaskola.sk/sites/default/files/infomaterialy/mrtve_drevo_-_zive_lesy_.pdf

Titulné foto:
Wikimedia

 zobraziť dalšie