Dnes je 25. februára a meniny má Frederik/Frederika

Ako zhodnocujú vianočné stromčeky krajské mestá?

10. januára 2019

Odzdobené a bez ligotajúcich sa svetielok ešte majú svoje využitie. Ako sa o použité či nepredané vianočné stromčeky postarajú mestá?

Likvidácia a spracovanie symbolu Vianoc je jednou z horúcich tém v povianočnom období. Rozhodli sme sa k trendu pripojiť a venovať osudu stromčekov pozornosť aj na našom portáli. Ako sa o ne starajú v našich krajských mestách?

Zdroj:
www.pixabay.com

Bratislava

V hlavnom meste má zber a odvoz vianočných stromčekov aj túto zimu v kompetencii bratislavská mestská spoločnosť OLO. O odzdobené stromčeky uložené na zberných hniezdach (stojisko na triedený odpad, stanovište zberných nádob) sa postarajú tri, na to určené, posádky. Pre iniciatívnych je tu aj možnosť priniesť a odovzdať stromček priamo na zberný dvor OLO.

Stromčeky skončia v bratislavskej spaľovni odpadu, kde sa energeticky zhodnotia. Spália sa spolu so zmesovým komunálnym odpadom, čím sa zabezpečí teplo a elektrina pre  tisíc domácností v hlavnom meste.

Zo štatistiky spoločnosti vyplýva, že počet takto spracovaných stromčekov z roka na rok stúpa. Zatiaľ čo v roku 2016 šlo o 84 ton stromčekov, v roku 2018 sa ich vyzbieralo až 128 ton. Tohtoročné čísla sú zatiaľ neznáme, keďže zber prebieha až do konca marca.

Trnava

V Trnave je v súčasnosti k dispozícii 6 zberných dvorov a jedna skládka komunálneho odpadu, kam možno stromček bezplatne odovzdať. Tento variant je podľa slov riaditeľa FCC, trnavskej spoločnosti na zber odpadu, veľmi žiaduci.

Presne vymedzený termín zberu v meste nie je stanovený. O stromčeky pri kontajneroch na sídliskách sa FCC postará zhruba do dvoch až troch týždňov po 6. januári. Odvoz spred rodinných domov sa realizuje 12. a 26. januára.

Časť zozbieraných stromčekov sa spracúva na kompost, no väčšina je určená ako palivo do elektrárni alebo teplární.

Zdroj:
www.pixabay.com

Nitra

Nitrianske komunálne služby zverejnili oznam o zbere stromčekov na svojom webe pred troma dňami. Obyvateľov upozorňujú na to, že stromčeky nepatria do kontajnerov s komunálnym odpadom. Žiadajú, aby obyvatelia umiestnili živé stromčeky k stojisku na odpad, odkiaľ ich odvezú zberové vozidlá. Obyvatelia rodinných domov ich majú pristaviť k bio nádobe.

Stromčeky sú v meste ekologicky zhodnocované v kompostárni, spolu s ostatným bioodpadom.

Umelé stromčeky budú odobrané na zberných dvoroch.

Trenčín

V kompostárni skončia aj stromčeky vyzbierané zo sídlisk a rodinných domov v Trenčíne. Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín začala s odvozom zo stanovíšť kontajnerov 7.1. a v činnosti bude pokračovať každý utorok a štvrtok až do sviatku všetkých zamilovaných.

Žilina

Ekologická likvidácia vianočných stromčekov v Žiline bude mať už tradičnú podobu – štiepka z nich sa skompostuje. O odvoz zo stojisiek na kontajnery sa postarajú spoločnosti dodávajúce údržbu zelene, T+T, a.s. a MGM Žilina s.r.o.

Skládka tuhého a komunálneho odpadu v Považskom Chlmci od vás takisto preberie odzdobený stromček bezplatne.

Zdroj:
www.wikipedia.org

Banská Bystrica

Stromčeky, ktoré ku kontajnerom  odnesú Banskobystričania budú v januári odvážané jeden krát do týždňa a vo februári podľa potreby. Použijú sa na výrobu tepla. Šestnásťmetrový smrek strieborný, ktorý bol pýchou námestia je priebežne demontovaný. Drevo z jeho kmeňa, podobne ako z kmeňov stromčekov, zdobiacich jednotlivé mestské časti, bude po opracovaní použité na obnovu mobiliáru alebo detských ihrísk v meste. Pri budúcich záhradníckych úpravách zas mesto použije mulč z ostávajúcich hrubých konárov.

Košice

Zo stromčekov, ktoré sa košickým Mestským lesom a súkromným predajcom nepodarilo predať  budú mať osoh obyvatelia Zoologickej záhrady Košice. Stromčeky sú pochúťkou pre lesné a vysokohorské kopytníky, ale neohrdnú nimi ani ťavy dvojhrbé. Po stromčekoch ostávajú v ohradách len holé konáre.

Ohryz je pre tieto zvery podstatnou súčasťou výživy a imituje prirodzené podmienky života zvierat.

Stromčeky slúžia tiež ako doplnok vtáčích voliér a chovných zariadeniach pre primáty.

Prešov

Zber stromčekov v druhom východoslovenskom krajskom meste začal dnes. Starajú sa o ne TSMP, Technické služby mesta Prešov. Ako ich hovorkyňa, Andrea Marcinková, uviedla preTASR, najideálnejšie by bolo, keby ľudia priviezli stromčeky do zberného dvora, kde môžu byť vytriedené a zhodnotené. To sa však deje len zriedka. Preto mesto zabezpečuje aj riadny zber a odvoz spred kontajnerov.

Časť očistených stromčekov využijú lesníci ako krmivo pre zvieratá, zvyšok sa podrví a odvezie do firiem, ktoré ich vedia ďalej technologicky upraviť pre spaľovňu.

Zber sa bude realizovať priebežne do konca januára.

Situácia v krajských mestách je teda takáto. A ako je to so zberom, spracovaním a využitím stromčekov vo vašom meste?

Zdroj:
www.olo.sk

zoznam.sk

www.nks.sk

www.priekopnik.sk

mytrnava.sme.sk

www.aktuality.sk

www.enviroportal.sk

 Titulné foto:
Pixabayzobraziť dalšie