Dnes je 29. mája a meniny má Vilma

Environmentálne edukačné hry nielen pre deti

25. marca 2020

Zatvorené školské zariadenia a deti doma? To znamená len jedno. Rodičia ostali odkázaní na dostupné zdroje trpezlivosti a kreativity.

Čo sa prvého týka, zrejme vám milí rodičia nebudeme nápomocní. Trpezlivosť a energiu budete musieť čerpať len z vlastných zdrojov. No pokúsime sa vás a vaše deti inšpirovať aspoň v oblasti kreatívneho využitia spoločne stráveného času. Zvlášť v súčasnom stave vecí určite oceníte, ak budete môcť spojiť príjemné, zábavné s užitočným, praktickým. Hru a edukáciu. Pripravili sme si preto aspoň zopár návrhov na hry, rozvíjajúce súčasne vzťah k životnému prostrediu, predovšetkým pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku. Veríme však, že zabaviť sa nimi môže celá rodina.

Zdroj: www.pxfuel.com

Hurá do prírody

Vychádzky do lesa nám, chvalabohu, zatiaľ nezakázali. Preto ak máte takú možnosť, určite s deťmi vyrazte do prírody. Okrem prechádzky môžete venovať chvíľku aj niektorej z nasledujúcich aktivít.

Naháňačka so záchranou

Je vhodná na začiatok vonkajšieho pobytu, najmä pre početnejšie rodiny. Obľúbená naháňačka je v tomto prípade obohatená o jediné pravidlo – strom záchrany. Najskôr si s deťmi všimneme, aké stromy dookola rastú a pomenujeme ich. Potom jeden z rodičov pošepká každému hráčovi názov stromu, ktorý ich pred chytačom zachráni. Deti sa rozutekajú a snažia sa čo najskôr dostať k svojmu stromu záchrany, dotknúť sa ho, oprieť sa oň, objať ho. Dohodnite sa s deťmi, ako dlho pri strome môžu ostať. Skúste ich vyzvať k tomu, aby sa s ním skutočne zoznámili, vnímali ho so zavretými očami a prípadne sa potom s vami  o svoje pocity podelili.

Život pod nohami

Po naháňačke môžete prejsť k pokojnejšiemu pozorovaniu prírody. Načúvať zvukom lesa, porozhliadať sa a zamerať pozornosť detí na najmenších obyvateľov, hmyz. Ohraničte si malý kúsok zeme vetvičkami a paličkami, pohodlne si k nemu sadnite a pozorujte spolu všetky živé tvory. Je dobré byť v tomto prípade vybavený lupou, pinzetou, ale postačí aj malá palička.

Zdroj: www.pxhere.com

Fotograf

Hra vhodná pre dvojicu, v ktorej jeden je fotografom a druhý fotoaparátom. „Fotoaparát“ má zaviazané oči a nechá sa fotografom priviesť na miesto, kde sa nachádza pekný, zaujímavý či zvláštny objekt alebo neobvyklý motív. Fotograf opatrne nastaví „fotoaparát“ do pozície, z ktorej je motív najlepšie vidieť, napríklad otočí hlavu nabok, dole. Všetko sa deje v úplnom tichu. Ak je „fotoaparát“ nastavený v optimálnej pozícii, poťuká mu fotograf po pleci a povie „cvak“. Fotoaparát si zloží šatku a zapamätá si obraz. Po troch až piatich obrazoch sa úlohy vymenia. Hra končí rozhovorom o „nafotených“ objektoch, výmenou dojmov a skúseností.

Čo sme našli

Známa ale nestarnúca je aj tvorivá dielňa v lese. Zozbierame s deťmi čo najrozličnejší materiál, ktorý sa v lese, na lúke či v parku nachádza. Vytvoríme z neho spolu prírodné umelecké dielko – landart. Materiál, s ktorým možno pracovať aj vo vnútri, si z lesa odnesieme domov.

Zdroj: tamtiež

Na doma

Aj v interiéry sa možno venovať edukačným hrám s environmentálnym nádychom. Skúste, či vaše deti niektorá z nasledujúcich zaujme.

Domáci ateliér

Materiál, zozbieraný na prechádzke, doma pretriedime a uložíme na prehľadné kôpky. V pokoji si ho s deťmi ešte raz a detailne prezrieme. Necháme deti, aby si vybrali,  s čím chcú pracovať. Podľa zvoleného materiálu je už na vás, či sa inšpirujete internetom a vyhľadáte si konkrétne využitie alebo celkom slobodne zapojíte fantáziu. Maľovanie na kamienky, otláčanie listov na výkres, výroba postavičiek z paličiek a listov prilepených k výkresu, či založenie herbára s krátkymi popismi nikdy nevyjdú z módy.

Listové pexeso

Listy, ktoré si deti prinesú z vychádzky najskôr vylisujeme. Následne vyberieme dvojice listov jedného druhu približne rovnakej veľkosti a prilepíme ich na rovnaké štvorce papiera. Vytvoríme listové pexeso. Takúto pomôcku môžu deti využiť kedykoľvek vo svojich hrách.

Zdroj: www.wallpaperflare.com

Voda, les, lúka

Najskôr si pripravíme obrázky zvierat, vtákov a živočíchov. Tie vložíme do vrecúška. Na výkres alebo na škatuľu vyznačíme názvy biotopov – voda, les, lúka. Biotopy rozmiestnime v izbe či rôzne po byte, necháme deti vyťahovať postupne obrázky z vrecúška. Ak dieťa správne určí biotop, v ktorom zviera žije, skúsime zistiť, čo ďalšie vie o ňom povedať a prípadne ho doplníme.

Steblo trávy

K tejto hre nepotrebujete nič, okrem nekonečnej detskej predstavivosti a ich jedinečného spôsobu vnímania. Ide o aktivitu, v ktorej dieťa dramatickým pohybom vyjadrí krátky príbeh. Príkladom môže byť steblo trávy. Predstavte si, že ste steblo, ktoré sa na jar chce dostať von zo zeme, len teraz sa prebudilo, zem je ešte primrznutá, ako sa steblo cíti, čo si myslí? Slniečko cez deň prehrialo zem a steblu sa podarilo dostať von, rozhliada sa. Čo vidí? Takto môžete pokračovať, vymeniť si úlohy, vymýšľať nové objekty stvárnenia.

Zdroj: www.wikipedia.org

Karty počasia

Na výkresy veľkosti A4 namaľujeme spolu s deťmi rôzne druhy počasia, porozprávame sa o nich, prípadne o meteorologických symboloch, ktoré k nim náležia. V druhom kroku karty vyťahujeme a nechávame deti, aby daný druh počasia pohybom a zvukom ľubovoľne znázornili. Môžeme im pomôcť. Napríklad slnko možno znázorniť opísaním kruhu pažami, dážď ľahkým bubnovaním prstami na stehná, vánok ľahkým pohojdávaním celého tela z strany na stranu atď.

Popoluška

Hra na triedenie odpadu má viacero verzií a so staršími deťmi ju môžete pokojne hrať aj v cudzom jazyku. Najskôr necháme deti vytvoriť zoznam predmetov a ich obalov s jedno rázovým použitím. Tie môžu následne nakresliť na vystrihnuté kartičky či nalepiť vystrihnuté obrázky z novín a časopisov. Z kartónov, alebo iných nádob vytvoríme kontajnery a necháme deti obaly vytriediť. Na záver sa s nimi môžeme rozprávať o alternatívach jedno rázových obalov pre dané predmety.

Názvy a prešmyčky

Staršie deti môžeme zoznámiť s najčastejšie používanými slovami, ktoré sa dnes v environmentálnom slovníku objavujú a určiť pre ne ekvivalent v cudzom jazyku. Zo slov potom vytvoríme prešmyčky. Napríklad: TAUREN – NATURE, STEAW – WASTE, PPAER – PAPER atď.

Zdroj: www.flickr.com

Napokon, ak práve nie ste vonku, alebo nemáte chuť na podobné „indoorové“ hry, vždy môžete urobiť úžasnú vec. Pozrieť si s deťmi nejaký zaujímavý prírodopisný film, ich veku primeraný dokument s témou životného prostredia alebo si spoločne prečítať knižku s danou témou. Prajeme vám príjemne a zmysluplne strávený spoločný čas.

Zdroj:
www.eduworld.sk
www.pulib.sk
www.mpc-edu.sk

Titulné foto:
Pxherezobraziť dalšie