Dnes je 21. júna a meniny má Alojz

Knihy alebo e-knihy? Čo je ekologickejšie?

16. marca 2021

V tlačenej alebo v elektronickej podobe? Aký typ knihy by si mal čitateľ zvoliť, ak vezme do úvahy aj dopad na životné prostredie?

V posledných rokoch pribúda stále viac nadšencov elektronického zariadenia, v ktorom síce nemožno listovať, ale zmestí sa doň celá knižnica. Mnohí sa obávali, že čítačka spôsobí v čitateľských kruhoch revolúciu, ktorej výsledkom bude úpadok tlačenej knihy. Po približne desaťročí sa zdá, že tento „katastrofický“ scenár sa nevyplnil. Knihy sa tlačia ďalej a majú širokú základňu fanúšikov po celom svete. V súvislosti s vynálezom elektronických kníh a digitalizáciou tlače sa skloňovala tiež otázka životného prostredia. Mohlo by sa zdať, že z hľadiska úspory papiera a atramentu ide o ekologickejšiu verziu čitateľského zážitku. Je to skutočne tak?

Zdroj: www.unsplash.com

Odpoveď na túto otázku nie je ani jednoduchá, ani jednoznačná. Do hry totiž vstupuje okrem spotreby papiera a atramentu množstvo ďalších faktorov, vrátane náruživosti čitateľa. Poďme si to teda rozmeniť na drobné.

Tlačené, voňavé, papierové

Ten jedinečný senzorický zážitok, romantika ba priam až intimita spojená s čitateľským „aktom“. Čítanie s knižkou v ruke, vôňa a štruktúra papiera, listovanie a pekná záložka, pohladenie väzby, skryté výpisky či poznámky na okrajoch, dokonca vybavenie si spomienok pri pohľade na konkrétnu knihu na polici… To je to, čo nás vždy bude priťahovať na starých dobrých tlačených knihách. V každom prípade má táto romantika aj svoju odvrátenú stranu.

Zdroj: tamže

Problematika znečistenia životného prostredia s ohľadom na kníhtlač sa primárne točí okolo množstva CO2, respektíve emisií. Na jednej strane ide o výrub stromov pre potreby papierenského priemyslu, na strane druhej o škodliviny, ktoré do ovzdušia vypúšťa polygrafický priemysel ako taký. Nezanedbateľné nie sú ani emisie spojené s logistikou, celkovým rozvozom kníh od výrobcu až po konečného užívateľa.

Výroba jednej tony papiera si vyžaduje buničinu z približne 17 stromov. Z jedného stromu tak v prepočte možno vyrobiť 59 kg papiera. Ak si vezmeme, že 400 stranový výtlačok v mäkkej väzbe váži asi 600g dospejeme k záveru, že z jedného stromu vyrobíme do 100 kníh. Je to veľa či málo? Záleží od počtu čitateľov v krajine a miery čitateľskej gramotnosti. V Británii, napríklad, sa v roku 2018 predalo 190 miliónov kníh – 1,9 milióna stromov. Pri týchto číslach to začína byť zaujímavé, keď zohľadníme, že britská vláda si dala za cieľ, vysadiť 11 miliónov nových stromov v priebehu piatich rokov.

Zdroj: tamže

V priemere, výroba tony papiera ide ruku v ruke s pol tonou emisií CO2. Samozrejme, hovoríme tu o priemere. Množstvo emisií závisí od toho, nakoľko environmentálne uvedomelý je výrobca. To platí aj pre znečistenie a spotrebu vody, ktorá je pre výrobu papiera nevyhnutná. Podľa odhadov neziskovej organizácie Green Press Iniciative, je na výrobu jednej priemerne obsažnej knihy potrebných asi 26,5 litra vody. Celosvetová tlač novín a kníh si ročne vyžiada ťažko predstaviteľných 579 miliárd litrov vody… Zrozumiteľnejšia štatistika hovorí, že na vydavateľskú činnosť pripadne asi 11 percent všetkej vody spotrebovanej industriálnou spoločnosťou.

Napokon, je potrebné zohľadniť aj knižný odpad a jeho prípadnú recykláciu. I keď by nemali, knihy končia často v zmesovom odpade, a teda na skládke. Ak sa dostanú do zberného papiera, ich recyklácia je technicky náročnejšia, ako napríklad recyklácia kartónu, keďže je na nich atrament. Netreba tiež zabúdať, že ak ide o knihu s tvrdým obalom, ten do zberu nepatrí.

Zdroj: tamže

Elektronické, úsporné, dostupné

V porovnaní s klasickými tlačenými knihami sa pri elektronických knihách zdôrazňujú najčastejšie nasledujúce prednosti, či výhody. Do jedného zariadenia sa zmestí celá knižnica, podľa veľkosti pamäti na desiatky titulov. Čítačka je pomerne ľahká a nepochybne spratná. Tak čítačky ako aj samotné knihy sú už cenovo dostupné. Databázy elektronických kníh ponúkajú mnoho titulov aj zadarmo. Elektronické knihy tak šetria váš čas, priestor a financie. Ako je to ale so šetrením životného prostredia?

Zdroj: tamže

Odhliadnime teraz od skutočnosti, že elektronické knihy možno čítať aj na iných, než presne na to určených zariadeniach. Vezmime do úvahy teda len čítačky. Najväčšiu záťaž pre životné prostredie predstavuje samotná výroba tohto zaradenia. Okrem energie si vyžaduje aj neobnoviteľné zdroje, minerály, kovy, sklo, plasty a v neposlednom rade opäť vodu. Čítačku je samozrejme potrebné nabíjať, takže si prirátajme ešte elektrickú energiu.

Azda najvýraznejším bodom, v ktorom teda môžeme uznať prvenstvo e-kníh pred tlačenými, je úspora emisií súvisiacich s ich prepravou.  Nezabúdajme však na prepravu čítačiek.

Zdroj: tamže

Zápletka a rozuzlenie

Tak ako to teda je? Čo predstavuje menšie „zlo“ ? Ktorá voľba je ekologickejšia? A má táto otázka napokon zmysel?

Nuž, podľa dostupných informácii to vyzerá tak, že rozhodujúcim faktorom je čitateľov apetít. Zmysel tejto otázke dodáva až kvantitatívne hľadisko. Odpoveď sa odvíja od počtu prečítaných, či presnejšie zadovážených nových titulov a množstva CO2.

Existuje niekoľko odhadov uhlíkovej stopy spojenej so životným cyklom čítačky. Celková uhlíková stopa je podľa viacerých zdrojov 168 kg CO2.  V prípade výroby jednej tlačenej knihy je odhad celkovej uhlíkovej stopy v priemere 7,5 kg CO2. Jednoduchá matematika nás privedie k záveru, že uhlíkovej stope čítačky zodpovedá 22 tlačených kníh. Ak teda čitateľ prečíta na svojom Kindle (či inej čítačke) menej ako 22 kníh, nemožno e-knihy v tomto prípade považovať za ekologickejší variant. Ak sa mu podarí prečítať ich vyše 40, je jeho uhlíková stopa o polovicu menšia. Podľa tejto logiky teda platí, že čitateľovo správanie je o to ekologickejšie, čím viac e-kníh na jednom zariadení prečíta. Ak si mesačne zadováži 3 e-knihy namiesto tlačených po dobu 4 rokov, jeho uhlíková stopa bude o 1,074 kg menšia oproti čitateľovi tlačených kníh.

Zdroj: www.pixabay.com

Tri R

Otázka environmentálneho dopadu čitateľského správania má ešte jedno rozuzlenie. Nemusí byť totiž len voľbou „buď, alebo“. Vo všeobecnosti totiž aj v knižnom svete platia zákony 3 R (reduce, reuse, recycle). Po prvé, nie nevyhnutne predsa musíme kupovať nové knihy, minimálne z titulov, z ktorých existujú stovky či tisícky výtlačkov. Vypožičať si knihu z knižnice, či zakúpiť si ju z antikvariátu, bazáru alebo susedskej burzy je určite ekologickejšia voľba, než nákup čítačky či novej knihy. Ak máme doma knihy, ktoré len stoja na polici a sadá na ne prach, je dobré ich posunúť ďalej, darovať alebo vymeniť. Na čítanie e-kníh, nemusíme používať čítačku, ak disponujeme počítačom, notebookom, tabletom alebo aj smartfónom s veľkým displejom. K dispozícii je hneď niekoľko aplikácii na čítanie e-kníh, jednou z nich je aj samotný Kindle od Amazonu.

Zdroj: tamže

Skrátka, aj v knižnom svete je potrebné sa na chvíľku zastaviť, popremýšľať a informovať sa o možnostiach, rozhodovať sa s rozvahou, vedome, o kúsok zodpovednejšie.

Zdroj:
www.goodereader.com
www.businessinsider.com
www.theecoguide.org
www.isonomia.co.uk
www.huffpost.com

Titulné foto:
Vedomezobraziť dalšie