Dnes je 25. februára a meniny má Frederik/Frederika

Ohňostroj skrátka patrí k silvestrovským oslavám (?)

30. decembra 2019

Mnohí naň nedajú dopustiť a bez neho si oslavy prechodu zo starého do nového roka nevedia predstaviť. Trieskajúci ohňostroj však neteší všetkých.

Niektorým dokonca vážne škodí. O negatívnych účinkoch vybuchujúcich pestrofarebných chemických koktailov sa hovorí čoraz častejšie. Opakovane sa k tejto téme vraciame aj my, pretože sme presvedčení, že si ešte vždy vyžaduje pozornosť širokej verejnosti. Stále sa totiž nájde dosť ľudí, ktorí ohňostroj považujú za neškodnú a nevyhnutnú súčasť Silvestra. V krátkosti sa preto pokúsime popísať kvôli komu a prečo by bolo dobré, túto tradíciu zmeniť.

Zdroj: www.pixabay.com

Životné prostredie

Negatívny dopad nebeského divadla na ovzdušie, vodu (aj tú podzemnú) a pôdu je potrebné prijať ako fakt. Ohňostroj nie je nič iné, ako bohatá zmes toxických látok, z ktorých viaceré sú trvácne, nepodliehajú rozpadu a v nezmenenej forme sa stávajú súčasťou životného prostredia.

Chloristany (perchloráty), sadze a zmes ťažkých kovov ohrozujú zdravie človeka aj zvierat. Zaťažujú dýchacie cesty, môžu poškodzovať pokožku, viaceré z látok sú karcinogénne (kadmium, dioxíny) a dlhodobý vplyv iných zas môže spôsobovať metabolické disfunkcie či poruchy rastu kostí.

Zanedbateľné nie je ani riziko požiarov na lúkach či v lesoch a celkové znečistenie prostredia plastovými a papierovými zvyškami.

Zdroj: www.slate.com

Zver a vtáctvo

Nielen množstvo domácich zvierat, ale aj lesné zvieratá a vtáctvo trpia hlukom a otrasmi, ktoré výbuch ohňostroja sprevádzajú. Stres, strach, úzkosť vedú k panike a chaotickému správaniu. Vtáky opúšťajú hniezda, zvery úkryty, v ktorých zanechávajú mláďatá. Mnohokrát sú natoľko dezorientované, že cestu späť už nenájdu. Veľa vtákov zahynie pri nárazoch do okien a stien budov alebo v dôsledku energetického vyčerpania pri úniku pred hlukom.

Smrteľnou hrozbou sú pre živočíchy tiež toxické úlomky a zvyšky vybuchnutej pyrotechniky, ktoré môžu omylom skonzumovať.

Astmatici, veteráni, ľudia s poruchou autistického spektra

Ako sme už uviedli, predovšetkým sadze a perchloráty (SO2, CO, NOx atď.), uvoľňujúce sa pri výbuchu, znečisťujú ovzdušie. Už tak citlivé dýchacie ústrojenstvo astmatikov a ľudí s inými respiračnými poruchami, dostáva poriadne zabrať. Rovnako citlivé, môžu byť na toto znečistenie tiež tehotné ženy, malé deti či ľudia s poškodením srdcového aparátu.

Samostatnú kapitolu tvoria ľudia s poruchami nervového aparátu a ľudia s posttraumatickou stresovou poruchou (nemusí ísť len o vojnových vyslúžilcov). Nadmerný hluk a doslova streľba ozývajúca sa v uliciach, obzvlášť medzi panelákmi na sídliskách, vyvoláva u týchto ľudí nielen traumatické spomienky ale môže byť spúšťačom záchvatu paniky či úzkosti.

Pred pár dňami obletelo sociálne siete tiež video, na ktorom sa zúfalá matka márne snaží upokojiť svoju malú dcérku, trpiacu poruchou autistického spektra. O účinkoch ohňostrojov, petárd, svetlíc a iných delobuchov na ľudí s touto poruchou sa zatiaľ hovorí len veľmi málo. S najväčšou pravdepodobnosťou však bude takýchto prípadov, citlivých na nadmerný hluk omnoho viac.

Len pre zaujímavosť, prípustná hodnot hluku vo vonkajšom prostredí v obytnom a rekreačnom území je 50 dB. V území situovanom v okolí diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, železníc a letísk sú prípustné hodnoty hluku z dopravy o 5 – 10 dB vyššie. Maximálne teda 60 dB. Silvestrovský ohňostroj sa dokáže vyšplhať až na 140 dB!  Hluk prevyšujúci úroveň 85 dB môže poškodiť sluch. S narastajúcimi decibelmi sa tiež zvyšuje riziko dočasnej či trvalej straty sluchu, zvýšenie krvného tlaku a poruchy spánku.

Zdroj: www.flickr.com

Veríme, že s existenciou nehlučných a nechemických alternatív novoročného ohňostroja, sa tieto oslavy môžu stať radostnejšími. Nemusia viac zbytočne zaťažovať to najvzácnejšie, čo máme, našu prírodu, ani znepríjemňovať život citlivých skupín. Prajeme vám pekného, vedomého, k ľuďom, zvieratám aj životnému prostrediu ohľaduplného Silvestra.

Zdroj:
www.uvzsr.sk
www.vedome.org

Titulné foto:
Pixabay

 zobraziť dalšie