Dnes je 29. mája a meniny má Vilma

Pozvánka na interaktívnu konferenciu „Žiť vedomo“

21. novembra 2018

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je zlé životné prostredie zodpovedné až za 25% zdravotných problémov v Európe. Je to najmä následkom znečistenia vody, pôdy, vzduchu a nadmernej produkcie odpadov.

O inšpiráciách a témach prvého ročníka Konferencie Žiť Vedomo sme sa zhovárali so zakladadeľkou Human Health Institute (HHI) Erikou Jung a spoluorganizátorkou Silviou Yoder, ktorá je zároveň súčasťou tímu HHI. Erika a Silvia sú aktívne ženy, ktorým záleží na budúcnosti planéty a našich detí.

V čom spočíva myšlienka Žiť Vedomo a ako vznikla?

Máme pocit, že väčšina ľudí dnes žije život akosi automaticky. Našou životnou úlohou je naučiť sa žiť vedomo, udržateľne a zodpovedne v našom materiálnom svete, prijať ho a postupne začať meniť seba a tým aj svoje okolie k lepšiemu, trošku viac rozmýšľať v súvislostiach a do budúcna. O tom bude aj nami organizovaná Konferencia Žiť Vedomo.

Tím pre podporu zdravia, vzdelania a životného prostredia organizácie Human Health Institute – Inštitút pre ľudské zdravie

Skupina mladých ľudí podporujúcich zdravý životný štýl a bezodpadovosť, sa rozhodli podnietiť aj iných a inšpirovať pomocou myšlienky ŽiťVedomo k vedomému spôsobu života. To je taký, ktorý podporuje životné prostredie a vedie k šťastnejšiemu životu. ŽiťVedomo je o ekologickej zodpovednosti, inteligencii, povinnosti a o environmentálnom cítení a smerovaní k nulovému odpadu v každom veku.

 

 

Čo v sebe skrýva konferencia Žiť Vedomo a komu je určená?

Konferencia Žiť Vedomo v sebe skrýva mnoho nového, edukatívneho a inovatívneho v podobe zaujímavých, skúsených prednášateľov a vystavovateľov, ktorí posunú svoje vedomosti a skúsenosti ďalej. Je venovaná mladým aj starým, rodičom aj deťom, učiteľom aj žiakom, ochrancom životného prostredia, odborníkom i laikom, jednoducho všetkým.

 

Ako vznikla značka ŽiťVedomo a čo v sebe skrýva? Myslíte, že naša spoločnosť je pripravená a otvorená diskusii na tieto témy? Ktoré témy sú pre Slovensko najzaujímavejšie, najhorúcejšie?

Zelená farba značky prezentuje život, prírodu, energiu a harmóniu. Ruka vznikla ako symbol s ochranným motívom, že naše (aktuálne i budúce) rozhodnutia sú v našich rukách. V nich je rastlina predstavujúca život a tri lístky reprezentujú symbol rodiny (matka, otec, dieťa) a zároveň tri zložky životného prostredia (pôda, voda, vzduch). Rastlina je v zemi, ako základ života nevyhnutný pre rast, potrebuje aj vodu, aby sa mohla vyvíjať a k tomu nám produkuje čistý vzduch. Tieto tri zložky životného prostredia sú súčasťou slovného spojenia „žiť vedomo“ a taktiež zahŕňa všetky vedomé rozhodnutia nášho správania sa k sebe samým a k nášmu okoliu. Rast rastliny je symbolom rastu v nás t.j. pozitívnej zmeny a trvalej udržateľnosti.

Myslíme si, že každá spoločnosť je pripravená na diskusie k daným témam a už nie ja na čo čakať. Spoločnosť potrebuje osvietiť a informovať o daných problémoch, musí pochopiť, že sa jej to týka.

Konkrétne pre Slovensko si myslíme, že všetky témy sú top. Sú to komplexné témy a je medzi nimi súvislosť. Sú súčasťou procesu #zitvedomo a ani jedna sa nezaobíde bez tej druhej t.j. nedajú sa vynechať, je to proces, ktorý na seba nadväzuje. A ŽiťVedomo je aj o tomto, uvedomiť si túto súvislosť a uvedomelo v nej konať.

Ale keby sme mali spraviť postupnosť, tak by sme uviedli na prvé miesto minimalizmus, ako rozhodovanie, potom zdravé stravovanie, plytvanie a nulový odpad, a keď sme nejaký ten odpad vytvorili, tak téma triedenia odpadu a kompostovania.

 

Prečo práve zdravie, životné prostredie a bezodpadovosť?

Zdravie je to najcennejšie čo máme, treba si ho chrániť a čisté životné prostredie je základným predpokladom ľudského zdravia a duševnej pohody. Vzájomné vzťahy medzi životným prostredím a ľudským zdravím sú však veľmi zložité. Sú to súvislosti, ktoré sú v našich rukách, v našich rozhodnutiach a každodenných konaniach. Ľudské zdravie je v interakcii s prostredím, v ktorom vyrastá, pôsobí a žije.

Srdcom pre zdravie: Tím pre podporu zdravia organizácie Human Health Institute – Inštitút pre ľudské zdravie

 

Kto bude na konferencii vystupovať a prečo ste si vybrali práve región? Aké konkrétne témy sa budú na konferencii riešiť a čo je lightmotívom konferencie?

Vystúpia známe osobnosti z oblasti zdravia, ako Jaroslav Blaško, Zdena Havettová, životného prostredia, ako Zuzana Hamranová prípadne organizácia Za našu vodu. Tému bezodpadovosti budú rozoberať minimalistka Andrea Richardson, Petra Slezáková, Branislav Moňok a zo zahraničia nám prídu porozprávať o zero waste Rakúšanka Helene Pattermann a Slovenka žijúca v New Yorku Laura Baross. Región sme si vybrali preto, aby sme vyzdvihli jeho dôležitosť. Ani mesto bez vidieka neprežije a je to aj naopak, žijú spolu v symbióze.

Témy budú rozpracované do blokov. V prvom bloku životného prostredia sa budú rozoberať jednotlivé zložky environmentu, ako pestovať zdravé plodiny na neznečistenej pôde, ako na nás vplýva špinavý vzduch alebo kontaminovaná voda. V druhom bloku o zdraví sa budeme rozprávať o tom, aké potraviny konzumovať, o rôznych mýtoch o potravinách alebo aj o tom, čo jedia zdravé deti. V treťom a štvrtom bloku bezodpadovosti bude reč o nulovom odpade a ako dosiahnuť tento stav v domácnosti, ako nakupovať bez odpadu alebo ako kompostovať. V závere budeme mať porovnanie toho, ako to vyzerá na Slovensku a ako v zahraničí.

 

Čo odporúčate ľuďom, keď chcú žiť vedomo?

Aby mali na mysli, že v prvom rade treba začať od seba a nečakať na druhého, že s tým začne. Odporúčame postupovať podľa pravidiel ŽiťVedomo: informuj, motivuj, inšpiruj, konaj a buď vzorom.

Vďaka neustálej  informovanosti získavame vedomosti a prehodnocujeme, budujeme si rebríček hodnôt života. Následne motivujeme, inšpirujeme seba a svoje okolie k pozitívnej zmene a vytvárame hodnoty a nezabúdame, že sme vzorom pre iných v našom okolí a hlavne pre naše deti, budúce generácie. Nie je jedno, čo za sebou zanecháme. ŽiťVedomo je celoživotný a dlhodobý proces a je len na nás a na našom rozhodovaní, správaní, či budeme žiť vedomý, trvalo udržateľný život bez zbytočných vecí a v zdraví.

Slogan organizácie Human Health Institute.

 

Okrem workshopov pre dospelých, myslíte aj na aktivity pre deti. Prečo je dôležité, začínať s eko-edukáciou už od detstva a ako je na tom naše školstvo, ak máte tieto informácie?

Treba mať na mysli, že aj my sme boli deti a čo sme spravili pre našu planétu a naše zdravie počas dospievania. Teraz práve my môžeme tento ekologický problém, ktorý sme si vytvorili sami, zvrátiť aj tým, že si uvedomíme, že informovanosť a vzdelanie spolu súvisia. Čím vyššia vzdelanosť, tým nižšia chorobnosť, čím nižšia chorobnosť, tým lepšie pre spoločnosť a pre všetkých.

Vybudovať a podporovať zdravé generácie je našou povinnosťou a zodpovednosťou.

Rodič je vzorom a rozhodujúcim faktorom v prípade vývoja svojho dieťaťa, a okrem rodiča je jeho vývoj k dospelosti v rukách aj školského systému. Nedá sa to rozdeliť. Preto ak vychovávame zdravú uvedomelú generáciu, musíme brať do úvahy práve tieto súvislosti a podporovať tieto oblasti rozhodovania a vplyvu na samotný vývin osoby, ktorá bude aplikovať to, čo sa naučila v praxi. Celý život sme v interakcii s prostredím a preto je potrebné informovať osobu a prostredie t.j. celú spoločnosť, z čoho vyplýva, že zmenu treba robiť v systémoch a poskytnúť im v tom podporu. Je to komplexný problém a myslím si, že je jedno, kde začať, podstatné je s tým začať a potom to aplikovať v každej oblasti.

Pridajte sa ak Vy k tým, ktorí radi veci berú do vlastných rúk a neváhajú začať od seba. Konferencia sa bude konať 24. novembra 2019 v Komárne. Viac info o vstupenkách nájdete tu. 

 

Foto: Žiť Vedomo, HHI, Felix Mittermeier, Pexelszobraziť dalšie